Chiến lược Quảng cáo PPC phù hợp giúp bạn đánh bại đối thủ cạnh tranh của mình

Tối ưu chi phí và phát triển bền vững cùng webform!

Liên hệ

Điều chỉnh chiến lược PPC của bạn theo mục tiêu kinh doanh của bạn

89% nhà tiếp thị nói rằng nhận thức về thương hiệu là mục tiêu quan trọng nhất, tiếp theo là doanh số bán hàng và tạo khách hàng tiềm năng

Chọn mục tiêu tiếp thị có trả tiền và chúng tôi sẽ cho bạn biết điều gì sẽ hiệu quả đối với bạn:

Quảng cáo tìm kiếm

Tạo nhận thức về thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng nhiều hơn và dẫn đến trang web của bạn bằng quảng cáo văn bản hoặc quảng cáo cuộc gọi hiển thị trên kết quả tìm kiếm của Google, Bing, v.v.

Quảng cáo hiển thị

Xây dựng nhận thức về thương hiệu và tăng doanh số bán hàng với quảng cáo văn bản, hình ảnh hoặc video hấp dẫn trực quan trên web, trên các trang web, trang web dành cho thiết bị di động và ứng dụng.

Tiếp thị lại

Đừng để mất khách truy cập trước đây của trang web Nhắc họ về các sản phẩm / dịch vụ của bạn bằng cách tiếp thị lại các quảng cáo biểu ngữ sẽ xuất hiện với họ khi duyệt.

Quảng cáo Facebook

Nâng cao nhận thức về thương hiệu và khách hàng tiềm năng bằng cách chuyển hướng người dùng Facebook tiềm năng đến trang web của bạn. Nhắm mục tiêu đối tượng có liên quan dựa trên thông tin vị trí, nhân khẩu học và hồ sơ của họ.

Quảng cáo trong Gmail

Truyền bá nhận thức về thương hiệu của bạn và tăng doanh số bán hàng và khách hàng tiềm năng bằng cách quảng cáo trên Gmail. Những quảng cáo này hiển thị trong hộp thư đến của người dùng Gmail với văn bản, hình ảnh, video hoặc biểu mẫu.

Quảng cáo ứng dụng

Nhận được nhiều lượt cài đặt và tương tác hơn cho ứng dụng của bạn. Quảng cáo ứng dụng giúp bạn dễ dàng quảng cáo ứng dụng iOS hoặc Android của mình.

Quảng cáo trong Video

Nâng cao nhận thức về thương hiệu của bạn và bán hàng với các định dạng quảng cáo video bằng cách hiển thị quảng cáo trong kết quả tìm kiếm trên YouTube hoặc trước, trong và sau video trên YouTube và các mạng hiển thị khác.

Quảng cáo tìm kiếm

Tạo nhận thức về thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng nhiều hơn và dẫn đến trang web của bạn bằng quảng cáo văn bản hoặc quảng cáo cuộc gọi hiển thị trên kết quả tìm kiếm của Google, Bing, v.v.

Quảng cáo hiển thị

Xây dựng nhận thức về thương hiệu và tăng doanh số bán hàng với quảng cáo văn bản, hình ảnh hoặc video hấp dẫn trực quan trên web, trên các trang web, trang web dành cho thiết bị di động và ứng dụng.

Tiếp thị lại

Đừng để mất khách truy cập trước đây của trang web Nhắc họ về các sản phẩm / dịch vụ của bạn bằng cách tiếp thị lại các quảng cáo biểu ngữ sẽ xuất hiện với họ khi duyệt.

Quảng cáo Facebook

Nâng cao nhận thức về thương hiệu và khách hàng tiềm năng bằng cách chuyển hướng người dùng Facebook tiềm năng đến trang web của bạn. Nhắm mục tiêu đối tượng có liên quan dựa trên thông tin vị trí, nhân khẩu học và hồ sơ của họ.

Quảng cáo trong Gmail

Truyền bá nhận thức về thương hiệu của bạn và tăng doanh số bán hàng và khách hàng tiềm năng bằng cách quảng cáo trên Gmail. Những quảng cáo này hiển thị trong hộp thư đến của người dùng Gmail với văn bản, hình ảnh, video hoặc biểu mẫu.

Quảng cáo ứng dụng

Nhận được nhiều lượt cài đặt và tương tác hơn cho ứng dụng của bạn. Quảng cáo ứng dụng giúp bạn dễ dàng quảng cáo ứng dụng iOS hoặc Android của mình.

Quảng cáo trong Video

Nâng cao nhận thức về thương hiệu của bạn và bán hàng với các định dạng quảng cáo video bằng cách hiển thị quảng cáo trong kết quả tìm kiếm trên YouTube hoặc trước, trong và sau video trên YouTube và các mạng hiển thị khác.

Quảng cáo tìm kiếm

Tạo nhận thức về thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng nhiều hơn và dẫn đến trang web của bạn bằng quảng cáo văn bản hoặc quảng cáo cuộc gọi hiển thị trên kết quả tìm kiếm của Google, Bing, v.v.

Quảng cáo mua sắm

Thúc đẩy doanh số bán hàng trực tuyến và tại cửa hàng với Quảng cáo mua sắm hiển thị trên kết quả tìm kiếm với hình ảnh và giá được chỉ định cho từng sản phẩm.

Tiếp thị lại

Đừng để mất khách truy cập trước đây của trang web Nhắc họ về các sản phẩm / dịch vụ của bạn bằng cách tiếp thị lại các quảng cáo biểu ngữ sẽ xuất hiện với họ khi duyệt 

Quảng cáo Facebook

Nâng cao nhận thức về thương hiệu và khách hàng tiềm năng bằng cách chuyển hướng người dùng Facebook tiềm năng đến trang web của bạn. Nhắm mục tiêu đối tượng có liên quan dựa trên thông tin vị trí, nhân khẩu học và hồ sơ của họ.

Quảng cáo trong Video

Nâng cao nhận thức về thương hiệu của bạn và bán hàng với các định dạng quảng cáo video bằng cách hiển thị quảng cáo trong kết quả tìm kiếm trên YouTube hoặc trước, trong và sau video trên YouTube và các mạng hiển thị khác.

Quảng cáo tìm kiếm

Tạo nhận thức về thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng nhiều hơn và dẫn đến trang web của bạn bằng quảng cáo văn bản hoặc quảng cáo cuộc gọi hiển thị trên kết quả tìm kiếm của Google, Bing, v.v.

Quảng cáo mua sắm

Thúc đẩy doanh số bán hàng trực tuyến và tại cửa hàng với Quảng cáo mua sắm hiển thị trên kết quả tìm kiếm với hình ảnh và giá được chỉ định cho từng sản phẩm.

Tiếp thị lại

Đừng để mất khách truy cập trước đây của trang web Nhắc họ về các sản phẩm / dịch vụ của bạn bằng cách tiếp thị lại các quảng cáo biểu ngữ sẽ xuất hiện với họ khi duyệt 

Quảng cáo Facebook

Nâng cao nhận thức về thương hiệu và khách hàng tiềm năng bằng cách chuyển hướng người dùng Facebook tiềm năng đến trang web của bạn. Nhắm mục tiêu đối tượng có liên quan dựa trên thông tin vị trí, nhân khẩu học và hồ sơ của họ.

Quảng cáo trong Video

Nâng cao nhận thức về thương hiệu của bạn và bán hàng với các định dạng quảng cáo video bằng cách hiển thị quảng cáo trong kết quả tìm kiếm trên YouTube hoặc trước, trong và sau video trên YouTube và các mạng hiển thị khác.

Quảng cáo tìm kiếm

Tạo nhận thức về thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng nhiều hơn và dẫn đến trang web của bạn bằng quảng cáo văn bản hoặc quảng cáo cuộc gọi hiển thị trên kết quả tìm kiếm của Google, Bing, v.v.

Quảng cáo chỉ cuộc gọi

Nhận khách hàng tiềm năng thông qua các cuộc gọi điện thoại đến doanh nghiệp của bạn. Khi một khách hàng tiềm năng nhấp vào quảng cáo của bạn, quảng cáo sẽ thực hiện cuộc gọi cho bạn từ thiết bị của họ. Quảng cáo chỉ xuất hiện trên các thiết bị thực hiện cuộc gọi điện thoại.

Quảng cáo địa phương

Nâng cao nhận thức về thương hiệu của bạn và bán hàng với các định dạng quảng cáo video bằng cách hiển thị quảng cáo trong kết quả tìm kiếm trên YouTube hoặc trước, trong và sau video trên YouTube và các mạng hiển thị khác.

Tiếp thị lại

Đừng để mất những khách truy cập trước đây của trang web của bạn. Nhắc họ về các sản phẩm / dịch vụ của bạn bằng cách tiếp thị lại các quảng cáo biểu ngữ sẽ xuất hiện với họ khi duyệt web.

Quảng cáo Facebook

Tạo quảng cáo Facebook để nâng cao nhận thức về thương hiệu và khách hàng tiềm năng bằng cách chuyển hướng người dùng Facebook tiềm năng đến trang web của bạn. Nhắm mục tiêu đối tượng có liên quan dựa trên thông tin vị trí, nhân khẩu học và hồ sơ của họ.

Quảng cáo tìm kiếm

Tạo nhận thức về thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng nhiều hơn và dẫn đến trang web của bạn bằng quảng cáo văn bản hoặc quảng cáo cuộc gọi hiển thị trên kết quả tìm kiếm của Google, Bing, v.v.

Quảng cáo chỉ cuộc gọi

Nhận khách hàng tiềm năng thông qua các cuộc gọi điện thoại đến doanh nghiệp của bạn. Khi một khách hàng tiềm năng nhấp vào quảng cáo của bạn, quảng cáo sẽ thực hiện cuộc gọi cho bạn từ thiết bị của họ. Quảng cáo chỉ xuất hiện trên các thiết bị thực hiện cuộc gọi điện thoại.

Quảng cáo địa phương

Nâng cao nhận thức về thương hiệu của bạn và bán hàng với các định dạng quảng cáo video bằng cách hiển thị quảng cáo trong kết quả tìm kiếm trên YouTube hoặc trước, trong và sau video trên YouTube và các mạng hiển thị khác.

Tiếp thị lại

Đừng để mất những khách truy cập trước đây của trang web của bạn. Nhắc họ về các sản phẩm / dịch vụ của bạn bằng cách tiếp thị lại các quảng cáo biểu ngữ sẽ xuất hiện với họ khi duyệt web.

Quảng cáo Facebook

Tạo quảng cáo Facebook để nâng cao nhận thức về thương hiệu và khách hàng tiềm năng bằng cách chuyển hướng người dùng Facebook tiềm năng đến trang web của bạn. Nhắm mục tiêu đối tượng có liên quan dựa trên thông tin vị trí, nhân khẩu học và hồ sơ của họ.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu với chúng tôi?

Gọi ngay: 0353.247.247

Liên hệ Gọi ngay

Chúng tôi quảng cáo trên các nền tảng

Tại sao chọn nên chọn Webform

Chúng tôi tự hào là đơn vị hoạt động trên 10 năm, phục vụ hơn 10.000 khách hàng!

Công ty từng đoạt giải thưởng

Webform đã được vinh danh là Cơ quan Tiếp thị Kỹ thuật số số 1 tại Việt Nam, là người nhận Giải thưởng Lựa chọn của Khách hàng năm 2017 do các chuyên gia bình chọn và đã khẳng định mình là Cơ quan Tiếp thị Kỹ thuật số hàng đầu tại Việt Nam

Cách tối ưu hoá của chúng tôi

Chúng tôi thực hiện nhiều nhiệm vụ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng để đảm bảo chiến dịch của bạn đang đi đúng hướng.

Dịch vụ tiếp thị PPC được nhắm mục tiêu theo hướng phân tích, giúp doanh nghiệp của bạn phát triển lên tầm cao mới!

Gần 80% các nhà tiếp thị nói rằng quảng cáo PPC là một động lực rất lớn cho hoạt động kinh doanh. Chúng tôi có thể giúp bạn đến đó.
 
Cho dù đó là một cuộc khủng hoảng tài chính hay một dự án nhạy cảm về thời gian, đôi khi, bạn cần đối tượng mục tiêu của mình tương tác với dịch vụ của bạn ngay lập tức; nó có thể là sự khác biệt giữa một doanh nghiệp phát đạt và một doanh nghiệp vừa thành lập!
 
Webform chuyên về tiếp thị tìm kiếm có trả tiền, đặc biệt tập trung vào tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi, tối đa hóa lợi nhuận và phân tích trang đích. Vì vậy, cho dù bạn điều hành một quán cà phê nhỏ hay một cửa hàng thương mại điện tử lớn, các dịch vụ tiếp thị PPC của chúng tôi có thể mang lại khách hàng mới, nâng cao nhận thức về thương hiệu của bạn hoặc thúc đẩy doanh số bán hàng tăng vọt!
 
Không giống như các dịch vụ PPC khác, chúng tôi không chỉ tối ưu hóa cho giao diện người dùng — bản quảng cáo — mà chúng tôi còn xem xét mọi khía cạnh của kênh bán hàng của bạn — bao gồm bất kỳ trang đích và bản sao web — để đảm bảo bạn tạo doanh thu thực từ trang web của bạn!
 
Hãy thuê Webform cho các dịch vụ tiếp thị PPC ngay hôm nay để nhận được những chuyển đổi đó!
 

Các thành phần trong hỗn hợp tiếp thị PPC của chúng tôi:

  • Công cụ và phân tích ưu việt: Theo dõi và quản lý chiến dịch theo hướng chuyển đổi
  • Kết quả được đảm bảo: Các dịch vụ quản lý chiến dịch PPC vô song giúp mang lại kết quả nhanh chóng!
  • Tối ưu hóa theo hướng dữ liệu: Điều chỉnh 24/7 cho các chiến dịch dựa trên thử nghiệm A / B và các chỉ số khác
  • Báo cáo toàn diện: Báo cáo và phân tích chiến dịch hàng tuần và hàng tháng
  • Chuyên gia đầu ngành: Chuyên gia Google Ads được chứng nhận về mọi chiến dịch
  • Dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm: Người quản lý tài khoản chuyên dụng cho các dự án của bạn. Hỗ trợ khách hàng 24/7 cũng có sẵn!

GỌI: 0353.247.247
Để lên chiến lược PPC hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn !

Liên hệ

Trả lời