Nâng cao doanh số của bạn bằng Email Marketing

Bạn đã sẵn sàng để có được nhiều khách hàng hơn và tăng gấp đôi lợi nhuận bằng cách sử dụng công cụ quảng cáo hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất?. Các chuyên gia WEBFORM sẽ điều chỉnh chiến dịch Email Marketing chiến lược cho doanh nghiệp của bạn

TƯ VẤN ĐĂNG KÝ NGAY

Nâng cao doanh số của bạn bằng Email Marketing

Bạn đã sẵn sàng để có được nhiều khách hàng hơn và tăng gấp đôi lợi nhuận bằng cách sử dụng công cụ quảng cáo hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất?. Các chuyên gia WEBFORM sẽ điều chỉnh chiến dịch Email Marketing chiến lược cho doanh nghiệp của bạn

TƯ VẤN ĐĂNG KÝ NGAY

Nâng cao doanh số của bạn bằng Email Marketing

Bạn đã sẵn sàng để có được nhiều khách hàng hơn và tăng gấp đôi lợi nhuận bằng cách sử dụng công cụ quảng cáo hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất?. Các chuyên gia WEBFORM sẽ điều chỉnh chiến dịch Email Marketing chiến lược cho doanh nghiệp của bạn

TƯ VẤN ĐĂNG KÝ NGAY

Tại sao bạn cần Email Marketing?

Sau sự bùng nổ trong phương tiện truyền thông xã hội, các ứng dụng di động và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, email marketing dường như đã lấy lại một chỗ đứng. Tuy nhiên,đó chỉ là ảo. Trong thực tế, thư điện tử luôn mạnh hơn bao giờ hết, mỗi ngày có 205 tỷ email được gửi trên toàn cầu. Bạn vẫn nghĩ phương tiện truyền thông xã hội sẽ mang thương hiệu của bạn đến nhiều người hơn? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi nói với bạn rằng có nhiều hơn ba tài khoản email trên thế giới hơn là có tài khoản Facebook và Twitter? Không phải ai cũng tham gia mạng xã hội! Đồng thời, 91% người kiểm tra email đầu tiên của họ vào mỗi buổi sáng.Bạn muốn họ tìm thư của bạn trong hộp thư đến của họ? Sau đó đăng ký dịch vụ email marketing của chúng tôi! Chuyên gia Webform sẽ giúp bạn phân tích sự thích hợp và tiếp cận khách hàng tiềm năng của mình để biến họ thành khách hàng thường xuyên với thương hiệu của bạn.

Tại sao bạn cần Email Marketing?

Sau sự bùng nổ trong phương tiện truyền thông xã hội, các ứng dụng di động và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, email marketing dường như đã lấy lại một chỗ đứng. Tuy nhiên,đó chỉ là ảo. Trong thực tế, thư điện tử luôn mạnh hơn bao giờ hết, mỗi ngày có 205 tỷ email được gửi trên toàn cầu. Bạn vẫn nghĩ phương tiện truyền thông xã hội sẽ mang thương hiệu của bạn đến nhiều người hơn? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi nói với bạn rằng có nhiều hơn ba tài khoản email trên thế giới hơn là có tài khoản Facebook và Twitter? Không phải ai cũng tham gia mạng xã hội! Đồng thời, 91% người kiểm tra email đầu tiên của họ vào mỗi buổi sáng.Bạn muốn họ tìm thư của bạn trong hộp thư đến của họ? Sau đó đăng ký dịch vụ email marketing của chúng tôi! Chuyên gia Webform sẽ giúp bạn phân tích sự thích hợp và tiếp cận khách hàng tiềm năng của mình để biến họ thành khách hàng thường xuyên với thương hiệu của bạn.

Tại sao bạn cần Email Marketing?

Sau sự bùng nổ trong phương tiện truyền thông xã hội, các ứng dụng di động và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, email marketing dường như đã lấy lại một chỗ đứng. Tuy nhiên,đó chỉ là ảo. Trong thực tế, thư điện tử luôn mạnh hơn bao giờ hết, mỗi ngày có 205 tỷ email được gửi trên toàn cầu. Bạn vẫn nghĩ phương tiện truyền thông xã hội sẽ mang thương hiệu của bạn đến nhiều người hơn? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi nói với bạn rằng có nhiều hơn ba tài khoản email trên thế giới hơn là có tài khoản Facebook và Twitter? Không phải ai cũng tham gia mạng xã hội! Đồng thời, 91% người kiểm tra email đầu tiên của họ vào mỗi buổi sáng.Bạn muốn họ tìm thư của bạn trong hộp thư đến của họ? Sau đó đăng ký dịch vụ email marketing của chúng tôi! Chuyên gia Webform sẽ giúp bạn phân tích sự thích hợp và tiếp cận khách hàng tiềm năng của mình để biến họ thành khách hàng thường xuyên với thương hiệu của bạn.

Tại sao bạn nên chọn Webform

Tại sao bạn nên chọn Webform

Tại sao bạn nên chọn Webform

Chúng tôi có thể làm gì cho bạn

Tìm hiểu email marketing có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn

Chiến Lược

Đầu tiên, đội ngũ chuyên gia WEBFORM của chúng tôi sẽ kiểm tra thương hiệu của bạn để xác định các đối tượng nào là mục tiêu của bạn và đặt mục tiêu cụ thể.Sau đó, chúng tôi sẽ thiết kế một dịch vụ email marketing tùy chỉnh nhằm đạt được hiệu quả càng nhanh càng tốt. Điều này bao gồm làm việc đúng thời điểm trong ngày để gửi thư, chiều dài cuối cùng của bản tin của bạn cũng như chủ đề chính của nó. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng nó bao gồm các hành động hiệu quả để thúc đẩy doanh số bán hàng và mang lại lợi nhuận cho bạn.

Nhanh chóng

Hiệu quả

Tiết kiệm

Lợi ích của Email Marketing

Chúng tôi có thể làm gì cho bạn

Tìm hiểu email marketing có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn

Chiến Lược

Đầu tiên, đội ngũ chuyên gia WEBFORM của chúng tôi sẽ kiểm tra thương hiệu của bạn để xác định các đối tượng nào là mục tiêu của bạn và đặt mục tiêu cụ thể.Sau đó, chúng tôi sẽ thiết kế một dịch vụ email marketing tùy chỉnh nhằm đạt được hiệu quả càng nhanh càng tốt. Điều này bao gồm làm việc đúng thời điểm trong ngày để gửi thư, chiều dài cuối cùng của bản tin của bạn cũng như chủ đề chính của nó. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng nó bao gồm các hành động hiệu quả để thúc đẩy doanh số bán hàng và mang lại lợi nhuận cho bạn.

Nhanh chóng

Hiệu quả

Tiết kiệm

Lợi ích của Email Marketing

Chúng tôi có thể làm gì cho bạn

Tìm hiểu email marketing có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn

Chiến Lược

Đầu tiên, đội ngũ chuyên gia WEBFORM của chúng tôi sẽ kiểm tra thương hiệu của bạn để xác định các đối tượng nào là mục tiêu của bạn và đặt mục tiêu cụ thể.Sau đó, chúng tôi sẽ thiết kế một dịch vụ email marketing tùy chỉnh nhằm đạt được hiệu quả càng nhanh càng tốt. Điều này bao gồm làm việc đúng thời điểm trong ngày để gửi thư, chiều dài cuối cùng của bản tin của bạn cũng như chủ đề chính của nó. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng nó bao gồm các hành động hiệu quả để thúc đẩy doanh số bán hàng và mang lại lợi nhuận cho bạn.

Nhanh chóng

Hiệu quả

Tiết kiệm

Lợi ích của Email Marketing

Dịch vụ viết bài và thiết kế

Bạn có thể có chiến lược quảng cáo nổi bật nhưng nếu nội dung của bạn không hấp dẫn, bạn sẽ không thấy bất kỳ kết quả tích cực nào. Chìa khóa để chạy quảng cáo email marketing thành công đang cung cấp cho độc giả của bạn thông tin hữu ích chính xác khi họ cần. Các chuyên gia của WEBFORM biết cách tạo nội dung độc đáo để không nằm trong hộp thư rác.

Chúng tôi sẽ phân tích nội dung thích hợp và tạo ra nội dung cụ thể để giúp bạn đạt được tiềm năng của mình. Giữ chân khách hàng và đưa doanh nghiệp của bạn lên top với WEBFORM!

Dịch vụ viết bài và thiết kế

Bạn có thể có chiến lược quảng cáo nổi bật nhưng nếu nội dung của bạn không hấp dẫn, bạn sẽ không thấy bất kỳ kết quả tích cực nào. Chìa khóa để chạy quảng cáo email marketing thành công đang cung cấp cho độc giả của bạn thông tin hữu ích chính xác khi họ cần. Các chuyên gia của WEBFORM biết cách tạo nội dung độc đáo để không nằm trong hộp thư rác.

Chúng tôi sẽ phân tích nội dung thích hợp và tạo ra nội dung cụ thể để giúp bạn đạt được tiềm năng của mình. Giữ chân khách hàng và đưa doanh nghiệp của bạn lên top với WEBFORM!

Dịch vụ viết bài và thiết kế

Bạn có thể có chiến lược quảng cáo nổi bật nhưng nếu nội dung của bạn không hấp dẫn, bạn sẽ không thấy bất kỳ kết quả tích cực nào. Chìa khóa để chạy quảng cáo email marketing thành công đang cung cấp cho độc giả của bạn thông tin hữu ích chính xác khi họ cần. Các chuyên gia của WEBFORM biết cách tạo nội dung độc đáo để không nằm trong hộp thư rác.

Chúng tôi sẽ phân tích nội dung thích hợp và tạo ra nội dung cụ thể để giúp bạn đạt được tiềm năng của mình. Giữ chân khách hàng và đưa doanh nghiệp của bạn lên top với WEBFORM!

Cốt lõi của Email Marketing

Điều quan trọng là dịch vụ Email Marketing quảng bá đúng thương hiệu của bạn. Nổi bật với bố cục được xây dựng với hình ảnh đầy màu sắc. WEBFORM sẽ phát triển chiến dịch marketing đó là

Cốt lõi của Email Marketing

Điều quan trọng là dịch vụ Email Marketing quảng bá đúng thương hiệu của bạn. Nổi bật với bố cục được xây dựng với hình ảnh đầy màu sắc. WEBFORM sẽ phát triển chiến dịch marketing đó là

Độc quyền

Thân thiện

Giao diện đẹp

Đáng ghi nhớ

Lôi cuốn

Hiện đại

Cốt lõi của Email Marketing

Điều quan trọng là dịch vụ Email Marketing quảng bá đúng thương hiệu của bạn. Nổi bật với bố cục được xây dựng với hình ảnh đầy màu sắc. WEBFORM sẽ phát triển chiến dịch marketing đó là

Độc quyền

Thân thiện

Giao diện đẹp

Đáng ghi nhớ

Lôi cuốn

Hiện đại

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ đảm bảo thiết kế Email Marketing làm nổi bật thương hiệu của bạn theo cách tốt nhất nhằm tăng độ tin cậy và làm cho khách hàng tin tưởng về dịch vụ và chuyên môn của bạn

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ đảm bảo thiết kế Email Marketing làm nổi bật thương hiệu của bạn theo cách tốt nhất nhằm tăng độ tin cậy và làm cho khách hàng tin tưởng về dịch vụ và chuyên môn của bạn

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ đảm bảo thiết kế Email Marketing làm nổi bật thương hiệu của bạn theo cách tốt nhất nhằm tăng độ tin cậy và làm cho khách hàng tin tưởng về dịch vụ và chuyên môn của bạn

Các gói dịch vụ của chúng tôi

Thông số kỹ thuật

Giao diện

Chỉnh sửa giao diện

Tốc độ tải trang

SEO

Responsive

SSL

Hỗ trợ nhập

Tặng Email theo tên miền

Tặng kèm tên miền .COM

Tặng kèm hosting

Backup tự động

Sản phẩm đồ họa tặng kèm

Hướng dẫn sử dụng website

Thời gian hoàn thiện

Bảo hành

BASIC

Dành cho Cá nhân & Đơn vị mới Thành Lập

Giao diện

Chọn mẫu giao diện có sẵn

Chỉnh sửa giao diện

Màu sắc giao diện theo logo

Tốc độ tải trang

Dưới 3s

SEO

Tối ưu website chuẩn SEO

Responsive

Tương thích Mobile, Table

SSL

Hỗ trợ nhập

Không

Tặng Email theo tên miền

Không

Tặng kèm tên miền .COM

Không

Tặng kèm Hosting

Không

Backup tự động

Không

Sản phẩm đồ họa tặng kèm

2 banner

Hướng dẫn sử dụng website

Thời gian hoàn thiện

3 – 5 ngày

Bảo hành

1 năm kể từ ngày bàn giao

3.500.000

ĐĂNG KÝ

PRO

Dành cho các Doanh Nghiệp vừa và nhỏ

Giao diện

Chọn mẫu giao diện có sẵn

Chỉnh sửa giao diện

Chỉnh sửa 3 lần miễn phí

Tốc độ tải trang

Dưới 3s

SEO

Tối ưu website chuẩn SEO

Responsive

Tương thích Mobile, Table

SSL

Hỗ trợ nhập

10 bài viết hoặc sản phẩm

Tặng Email theo tên miền

2 Email mỗi Email 5GB lưu trữ

Tặng kèm tên miền .COM

1 năm

Tặng kèm Hosting

1 năm Hosting 1,5GB

Backup tự động

Hàng tuần

Sản phẩm đồ họa tặng kèm

2 banner + logo dạng chữ cơ bản

Hướng dẫn sử dụng website

Thời gian hoàn thiện

7 – 10 ngày

Bảo hành

3 năm kể từ ngày bàn giao

7.000.000

ĐĂNG KÝ

PREMIUM

Thiết kế giao diện Website độc quyền

Giao diện

Thiết kế giao diện độc quyền

Chỉnh sửa giao diện

Chỉnh sửa đến khi hài lòng

Tốc độ tải trang

Dưới 1,5s

SEO

Tối ưu website chuẩn SEO

Responsive

Tương thích Mobile, Table

SSL

Hỗ trợ nhập

20 bài viết hoặc sản phẩm

Tặng Email theo tên miền

4 Email mỗi Email 5GB lưu trữ

Tặng kèm tên miền .COM

1 năm

Tặng kèm Hosting

1 năm Hosting 5GB

Backup tự động

Hàng tuần

Sản phẩm đồ họa tặng kèm

2 banner + logo dạng chữ cơ bản

Hướng dẫn sử dụng website

Thời gian hoàn thiện

> 20 ngày

Bảo hành

Trọn đời

>15.000.000

ĐĂNG KÝ

Các gói dịch vụ của chúng tôi

Thông số kỹ thuật

Giao diện

Chỉnh sửa giao diện

Tốc độ tải trang

SEO

Responsive

SSL

Hỗ trợ nhập

Tặng Email theo tên miền

Tặng kèm tên miền .COM

Tặng kèm hosting

Backup tự động

Sản phẩm đồ họa tặng kèm

Hướng dẫn sử dụng website

Thời gian hoàn thiện

Bảo hành

BASIC

Dành cho Cá nhân & Đơn vị mới Thành Lập

Chọn mẫu giao diện có sẵn

Màu sắc giao diện theo logo

Dưới 3s

Tối ưu website chuẩn SEO

Tương thích Mobile, Table

Không

Không

Không

Không

Không

2 banner

3 – 5 ngày

1 năm kể từ ngày bàn giao

3.500.000

ĐĂNG KÝ

PRO

Dành cho các Doanh Nghiệp vừa và nhỏ

Chọn mẫu giao diện có sẵn

Chỉnh sửa 3 lần miễn phí

Dưới 3s

Tối ưu website chuẩn SEO

Tương thích Mobile, Table

10 bài viết hoặc sản phẩm

2 Email mỗi Email 5GB lưu trữ

1 năm

1 năm Hosting 1,5GB

Hàng tuần

2 banner + logo dạng chữ cơ bản

7 – 10 ngày

3 năm kể từ ngày bàn giao

7.000.000

ĐĂNG KÝ

PREMIUM

Thiết kế giao diện Website độc quyền

Thiết kế giao diện độc quyền

Chỉnh sửa đến khi hài lòng

Dưới 1,5s

Tối ưu website chuẩn SEO

Tương thích Mobile, Table

20 bài viết hoặc sản phẩm

4 Email mỗi Email 5GB lưu trữ

1 năm

1 năm Hosting 5GB

Hàng tuần

2 banner + logo dạng chữ cơ bản

> 20 ngày

Trọn đời

>15.000.000

ĐĂNG KÝ

Đăng ký dịch vụ

Để lại thông tin dự án của bạn, chúng tôi sẽ liên lạc trao đổi lại qua điện thoại & gửi chi tiết kế hoạch qua email.

[contact-form-7 id=”3746″]

Các gói dịch vụ của chúng tôi

BASIC

Dành cho Cá nhân & Đơn vị mới Thành Lập

Giao diện

Chọn mẫu giao diện có sẵn

Chỉnh sửa giao diện

Màu sắc giao diện theo logo

Tốc độ tải trang

Dưới 3s

SEO

Tối ưu website chuẩn SEO

Responsive

Tương thích Mobile, Table

SSL

Hỗ trợ nhập

Không

Tặng Email theo tên miền

Không

Tặng kèm tên miền .COM

Không

Tặng kèm Hosting

Không

Backup tự động

Không

Sản phẩm đồ họa tặng kèm

2 banner

Hướng dẫn sử dụng website

Thời gian hoàn thiện

3 – 5 ngày

Bảo hành

1 năm kể từ ngày bàn giao

3.500.000

ĐĂNG KÝ

PRO

Dành cho các Doanh Nghiệp vừa và nhỏ

Giao diện

Chọn mẫu giao diện có sẵn

Chỉnh sửa giao diện

Chỉnh sửa 3 lần miễn phí

Tốc độ tải trang

Dưới 3s

SEO

Tối ưu website chuẩn SEO

Responsive

Tương thích Mobile, Table

SSL

Hỗ trợ nhập

10 bài viết hoặc sản phẩm

Tặng Email theo tên miền

2 Email mỗi Email 5GB lưu trữ

Tặng kèm tên miền .COM

1 năm

Tặng kèm Hosting

1 năm Hosting 1,5GB

Backup tự động

Hàng tuần

Sản phẩm đồ họa tặng kèm

2 banner + logo dạng chữ cơ bản

Hướng dẫn sử dụng website

Thời gian hoàn thiện

7 – 10 ngày

Bảo hành

3 năm kể từ ngày bàn giao

7.000.000

ĐĂNG KÝ

PREMIUM

Thiết kế giao diện Website độc quyền

Giao diện

Thiết kế giao diện độc quyền

Chỉnh sửa giao diện

Chỉnh sửa đến khi hài lòng

Tốc độ tải trang

Dưới 1,5s

SEO

Tối ưu website chuẩn SEO

Responsive

Tương thích Mobile, Table

SSL

Hỗ trợ nhập

20 bài viết hoặc sản phẩm

Tặng Email theo tên miền

4 Email mỗi Email 5GB lưu trữ

Tặng kèm tên miền .COM

1 năm

Tặng kèm Hosting

1 năm Hosting 5GB

Backup tự động

Hàng tuần

Sản phẩm đồ họa tặng kèm

2 banner + logo dạng chữ cơ bản

Hướng dẫn sử dụng website

Thời gian hoàn thiện

> 20 ngày

Bảo hành

Trọn đời

>15.000.000

ĐĂNG KÝ

Đăng ký dịch vụ

Để lại thông tin dự án của bạn, chúng tôi sẽ liên lạc trao đổi lại qua điện thoại & gửi chi tiết kế hoạch qua email.

[contact-form-7 id=”3746″]