Dự án SEO nâng cấp nền tảng website tổng thể

Giúp thăng hạng trang website của bạn bền vững theo chuẩn Google. Nhận được nhiều lưu lượng truy cập, nhiều cuộc gọi và khách hàng hơn

TƯ VẤN ĐĂNG KÝ NGAY

Dự án SEO nâng cấp nền tảng website tổng thể

Giúp thăng hạng trang website của bạn bền vững theo chuẩn Google. Nhận được nhiều lưu lượng truy cập, nhiều cuộc gọi và khách hàng hơn

TƯ VẤN ĐĂNG KÝ NGAY

Dự án SEO nâng cấp nền tảng website tổng thể

Giúp thăng hạng trang website của bạn bền vững theo chuẩn Google. Nhận được nhiều lưu lượng truy cập, nhiều cuộc gọi và khách hàng hơn

TƯ VẤN ĐĂNG KÝ NGAY

Dự án của chúng tôi

Webform đã từng hợp tác làm việc cùng hàng trăm doanh nghiệp trong đa dạng các lĩnh vực, xây dựng hơn 500 dự án SEO thành công nên chúng tôi có thể tự tin nói rằng các giải pháp SEO của chúng tôi hoạt động hiệu quả.

Dự án của chúng tôi

Webform đã từng hợp tác làm việc cùng hàng trăm doanh nghiệp trong đa dạng các lĩnh vực, xây dựng hơn 500 dự án SEO thành công nên chúng tôi có thể tự tin nói rằng các giải pháp SEO của chúng tôi hoạt động hiệu quả.

Dự án của chúng tôi

Webform đã từng hợp tác làm việc cùng hàng trăm doanh nghiệp trong đa dạng các lĩnh vực, xây dựng hơn 500 dự án SEO thành công nên chúng tôi có thể tự tin nói rằng các giải pháp SEO của chúng tôi hoạt động hiệu quả.

Chúng tôi làm SEO tuân thủ nguyên tắc của Google

Với chúng tôi, việc hiểu được công cụ tìm kiếm thực sự muốn gì là con đường đúng đắn và bền vững nhất

“Có đến hơn 200 yếu tố để xếp hạng website của bạn. Tuy nhiên 3 yếu tố được Google để tâm nhất là: Content, Link và Rankbrain

Andrey Lipattsev – Google

Chúng tôi làm SEO tuân thủ nguyên tắc của Google

Với chúng tôi, việc hiểu được công cụ tìm kiếm thực sự muốn gì là con đường đúng đắn và bền vững nhất

“Có đến hơn 200 yếu tố để xếp hạng website của bạn. Tuy nhiên 3 yếu tố được Google để tâm nhất là: Content, Link và Rankbrain

Andrey Lipattsev – Google

Chúng tôi làm SEO tuân thủ nguyên tắc của Google

Với chúng tôi, hiểu được công cụ tìm kiếm thực sự muốn gì là con đường đúng đắn và bền vững nhất

“Có đến hơn 200 yếu tố để xếp hạng website của bạn. Tuy nhiên 3 yếu tố được Google để tâm nhất là: Content, Link và Rankbrain

Andrey Lipattsev – Google

Content

Kỹ thuật nghiên cứu từ khoá và kỹ thuật viết thoả mãn cả công cụ tìm kiếm lẫn người dùng giúp nội dung SEO của chúng tôi trở nên khác biệt. Chúng tôi đã từng ranktop những keyword cực kỳ cạnh tranh mà không cần nhồi nhét từ khoá vào bài như bao người vẫn làm, cũng không cần trỏ back link khắp mọi nơi.

Link

Phải khẳng định Link ở đây không đơn thuần là đi xây dựng backlink, nó bao gồm nhiều vấn đề phức tạp hơn thế. Tỷ dụ cấu trúc trang của bạn liệu đã có sự liên kết và phân cấp rõ ràng, nội dung trên trang đã thống nhất với nhau và thống nhất với ngành hàng hay chưa

Rankbrain

Với thuật toán này, Entity và Usersignal là 2 yếu tố quan trọng mà chúng tôi sẽ tối ưu cho trang web của bạn. Sự uy tín và thống nhất về các thông tin cung cấp cùng với tín hiệu về trải nghiệm người dùng một lần nữa chứng minh “Content is still the king”

Content

Kỹ thuật nghiên cứu từ khoá và kỹ thuật viết thoả mãn cả công cụ tìm kiếm lẫn người dùng giúp nội dung SEO của chúng tôi trở nên khác biệt. Chúng tôi đã từng ranktop những keyword cực kỳ cạnh tranh mà không cần nhồi nhét từ khoá vào bài như bao người vẫn làm, cũng không cần trỏ back link khắp mọi nơi.

Link

Phải khẳng định Link ở đây không đơn thuần là đi xây dựng backlink, nó bao gồm nhiều vấn đề phức tạp hơn thế. Tỷ dụ cấu trúc trang của bạn liệu đã có sự liên kết và phân cấp rõ ràng, nội dung trên trang đã thống nhất với nhau và thống nhất với ngành hàng hay chưa

Rankbrain

Với thuật toán này, Entity và Usersignal là 2 yếu tố quan trọng mà chúng tôi sẽ tối ưu cho trang web của bạn. Sự uy tín và thống nhất về các thông tin cung cấp cùng với tín hiệu về trải nghiệm người dùng một lần nữa chứng minh “Content is still the king”

Content

Kỹ thuật nghiên cứu từ khoá và kỹ thuật viết thoả mãn cả công cụ tìm kiếm lẫn người dùng giúp nội dung SEO của chúng tôi trở nên khác biệt. Chúng tôi đã từng ranktop những keyword cực kỳ cạnh tranh mà không cần nhồi nhét từ khoá vào bài như bao người vẫn làm, cũng không cần trỏ back link khắp mọi nơi.

Link

Phải khẳng định Link ở đây không đơn thuần là đi xây dựng backlink, nó bao gồm nhiều vấn đề phức tạp hơn thế. Tỷ dụ cấu trúc trang của bạn liệu đã có sự liên kết và phân cấp rõ ràng, nội dung trên trang đã thống nhất với nhau và thống nhất với ngành hàng hay chưa

Rankbrain

Với thuật toán này, Entity và Usersignal là 2 yếu tố quan trọng mà chúng tôi sẽ tối ưu cho trang web của bạn. Sự uy tín và thống nhất về các thông tin cung cấp cùng với tín hiệu về trải nghiệm người dùng một lần nữa chứng minh “Content is still the king”

“Webform làm SEO chưa bao giờ nghĩ sẽ dựa dẫm vào các tips, trick thủ thuật vì chúng tôi hiểu điều gì thực sự làm nên uy tín và giúp ranking trang web của bạn”

“Webform làm SEO chưa bao giờ nghĩ sẽ dựa dẫm vào các tips, trick thủ thuật vì chúng tôi hiểu điều gì thực sự làm nên uy tín và giúp ranking trang web của bạn”

“Webform làm SEO chưa bao giờ nghĩ sẽ dựa dẫm vào các tips, trick thủ thuật vì chúng tôi hiểu điều gì thực sự làm nên uy tín và giúp ranking trang web của bạn”

Chiến lược SEO tổng thể riêng tại Webform

Sau đây là quy trình chi tiết và cụ thể mà chúng tôi sẽ thực hiện để thăng hạng trang trang web của bạn lâu dài

Chiến lược SEO tổng thể riêng tại Webform

Sau đây là quy trình chi tiết và cụ thể mà chúng tôi sẽ thực hiện để thăng hạng trang trang web của bạn lâu dài

Kiểm tra thực trạng website doanh nghiệp

Trước khi thực hiện bất kỳ dự án SEO nào, chúng tôi đều kiểm tra trước tình trạng hiện tại của website của bạn một các kỹ càng rồi báo cáo lại đầy đủ

“Điểm bắt đầu sẽ phản ánh được chúng tôi đã thực sự giúp doanh nghiệp của bạn cải thiện những điều gì.”

Kiểm tra thực trạng website doanh nghiệp

Trước khi thực hiện bất kỳ dự án SEO nào, chúng tôi đều kiểm tra trước tình trạng hiện tại của website của bạn một các kỹ càng rồi báo cáo lại đầy đủ

“Điểm bắt đầu sẽ phản ánh được chúng tôi đã thực sự giúp doanh nghiệp của bạn cải thiện những điều gì.”

Chiến lược SEO tổng thể riêng tại Webform

Sau đây là quy trình chi tiết và cụ thể mà chúng tôi sẽ thực hiện để thăng hạng trang trang web của bạn lâu dài

Kiểm tra thực trạng website doanh nghiệp

Trước khi thực hiện bất kỳ dự án SEO nào, chúng tôi đều kiểm tra trước tình trạng hiện tại của website của bạn một các kỹ càng rồi báo cáo lại đầy đủ

“Điểm bắt đầu sẽ phản ánh được chúng tôi đã thực sự giúp doanh nghiệp của bạn cải thiện những điều gì.”

Xây dựng cấu trúc thông tin trang web

Một trang web với cấu trúc phức tạp, nhiều đường link thừa sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng quét và thu thập dữ liệu của công cụ tìm kiếm

Trước

Sau

Website của bạn sẽ được tối ưu theo cấu trúc TOPPIC CLUSTER. Cấu trúc SEO chuẩn quốc tế mang tính năng điều hướng cao được Goolge khuyến khích

Xây dựng cấu trúc thông tin trang web

Một trang web với cấu trúc phức tạp, nhiều đường link thừa sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng quét và thu thập dữ liệu của công cụ tìm kiếm

Trước

Sau

Website của bạn sẽ được tối ưu theo cấu trúc TOPPIC CLUSTER. Cấu trúc SEO chuẩn quốc tế mang tính năng điều hướng cao được Goolge khuyến khích

Xây dựng cấu trúc thông tin trang web

Một trang web với cấu trúc phức tạp, nhiều đường link thừa sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng quét và thu thập dữ liệu của công cụ tìm kiếm

Trước

Sau

Cải thiện toàn bộ các lỗi về mặt kỹ thuật

Nền móng của một website nên bắt đầu từ ngay từ khi xây dựng trang web. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện hết mức có thể nếu thời điểm làm SEO, trang web của bạn vẫn mắc lỗi phần cứng, tuy nhiên không thể đảm bảo sẽ hoàn hảo được 100%

Cải thiện tốc độ

Tối ưu các đoạn code HTML

Tối ưu các đoạn mã Javascript

Xây dựng các trang chuyển hướng

Gắn tag nội dung

Cải thiện toàn bộ các lỗi về mặt kỹ thuật

Nền móng của một website nên bắt đầu từ ngay từ khi xây dựng trang web. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện hết mức có thể nếu thời điểm làm SEO, trang web của bạn vẫn mắc lỗi phần cứng, tuy nhiên không thể đảm bảo sẽ hoàn hảo được 100%

Cải thiện tốc độ

Tối ưu các đoạn code HTML

Tối ưu các đoạn mã Javascript

Gắn tag nội dung

Xây dựng các trang chuyển hướng

Website của bạn sẽ được tối ưu theo cấu trúc TOPPIC CLUSTER. Cấu trúc SEO chuẩn quốc tế mang tính năng điều hướng cao được Goolge khuyến khích

Cải thiện toàn bộ các lỗi về mặt kỹ thuật

Nền móng của một website nên bắt đầu từ ngay từ khi xây dựng trang web. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện hết mức có thể nếu thời điểm làm SEO, trang web của bạn vẫn mắc lỗi phần cứng, tuy nhiên không thể đảm bảo sẽ hoàn hảo được 100%

Cải thiện tốc độ

Tối ưu các đoạn code HTML

Tối ưu các đoạn mã Javascript

Xây dựng các trang chuyển hướng

Gắn tag nội dung

Content SEO

Với Webform, “Content is still the king” và linh hồn của bất kỳ dự án nào chúng tôi tham gia. Kỹ thuật, quy trình có thể giống nhau nhưng nội dung là duy nhất bởi nó đến từ sự thấu hiểu khách hàng, đến từ việc Webform đã đầu tưng hiên cứu kỹ lưỡng như nào trước mỗi dự án. Vậy chúng tôi sẽ làm gì để cải thiện chất lượng content trên trang web của bạn

Audit bài viết cũ lên top

Keyword research

Layout bài viết

Thể hiện nội dung

Content SEO

Với Webform, “Content is still the king” và linh hồn của bất kỳ dự án nào chúng tôi tham gia. Kỹ thuật, quy trình có thể giống nhau nhưng nội dung là duy nhất bởi nó đến từ sự thấu hiểu khách hàng, đến từ việc Webform đã đầu tưng hiên cứu kỹ lưỡng như nào trước mỗi dự án. Vậy chúng tôi sẽ làm gì để cải thiện chất lượng content trên trang web của bạn

Audit bài viết cũ lên top

Keyword research

Layout bài viết

Thể hiện nội dung

Content SEO

Với Webform, “Content is still the king” và linh hồn của bất kỳ dự án nào chúng tôi tham gia. Kỹ thuật, quy trình có thể giống nhau nhưng nội dung là duy nhất bởi nó đến từ sự thấu hiểu khách hàng, đến từ việc Webform đã đầu tưng hiên cứu kỹ lưỡng như nào trước mỗi dự án. Vậy chúng tôi sẽ làm gì để cải thiện chất lượng content trên trang web của bạn

Audit bài viết cũ lên top

Keyword research

Layout bài viết

Thể hiện nội dung

Entity building

Entity là một thực thể tồn tại duy nhất, có thể xác định và phân biệt được là cách mà Google đặt ra để nhận diện một vật thể trên internet có tồn tại và đáng tin hay không.

Uy tín trong mắt Google

Một trang web được tin tưởng sẽ có rất nhiều lợi thế khi cạnh tranh với các trang web cùng cấp độ.

Dễ dàng rank top từ khoá khó

Đôi khi nội dung của chúng ta đầy đủ và chất lượng hơn nhưng vẫn phải bất lực trước những trang web “đầu trâu” trong ngành

Dễ kháng cáo khi có hình phạt

Trước và sau khi xây dựng Entity, thời gian chúng tôi kháng cáo Google và đưa trang web hoạt động trở lại bình thường là khác nhau một trời một vực

Entity building

Entity là một thực thể tồn tại duy nhất, có thể xác định và phân biệt được là cách mà Google đặt ra để nhận diện một vật thể trên internet có tồn tại và đáng tin hay không.

Uy tín trong mắt Google

Một trang web được tin tưởng sẽ có rất nhiều lợi thế khi cạnh tranh với các trang web cùng cấp độ.

Dễ dàng rank top từ khoá khó

Đôi khi nội dung của chúng ta đầy đủ và chất lượng hơn nhưng vẫn phải bất lực trước những trang web “đầu trâu” trong ngành

Dễ kháng cáo khi có hình phạt

Trước và sau khi xây dựng Entity, thời gian chúng tôi kháng cáo Google và đưa trang web hoạt động trở lại bình thường là khác nhau một trời một vực

Entity building

Entity là một thực thể tồn tại duy nhất, có thể xác định và phân biệt được là cách mà Google đặt ra để nhận diện một vật thể trên internet có tồn tại và đáng tin hay không.

Uy tín trong mắt Google

Một trang web được tin tưởng sẽ có rất nhiều lợi thế khi cạnh tranh với các trang web cùng cấp độ.

Dễ dàng rank top từ khoá khó

Đôi khi nội dung của chúng ta đầy đủ và chất lượng hơn nhưng vẫn phải bất lực trước những trang web “đầu trâu” trong ngành

Dễ kháng cáo khi có hình phạt

Trước và sau khi xây dựng Entity, thời gian chúng tôi kháng cáo Google và đưa trang web hoạt động trở lại bình thường là khác nhau một trời một vực

Local SEO

Có đến 35% người dùng tìm kiếm trên Google kèm địa điểm. Local SEO giúp bạn tiếp cận những khách hàng tiềm năng có khả năng đem lại chuyển đổi cao nhất.

Làm local SEO không phải điều đơn giản, cần đảm bảo tính nhất quán và chứng tỏ với Google bạn trung thực, đáng tin và xứng đáng nhất.

Vì vậy nên Local SEO luôn được làm sau khi chúng tôi đã hoàn thành toàn bộ các hoạt động tối ưu bên trên, đã biến bạn thành một “trust site” thực thụ.

Snack pack

Giúp bạn rank top ở những kết quả snack pack khi khách hàng ở gần cửa hàng và tìm kiếm công ty của bạn

Kết quả tự nhiên

Theo thống kê có 65% khách hàng nhấp vào kết quả tự nhiên. Còn 35% còn lại nhấp vào kết quả Snack Pack

Local SEO

Có đến 35% người dùng tìm kiếm trên Google kèm địa điểm. Local SEO giúp bạn tiếp cận những khách hàng tiềm năng có khả năng đem lại chuyển đổi cao nhất.

Làm local SEO không phải điều đơn giản, cần đảm bảo tính nhất quán và chứng tỏ với Google bạn trung thực, đáng tin và xứng đáng nhất.

Vì vậy nên Local SEO luôn được làm sau khi chúng tôi đã hoàn thành toàn bộ các hoạt động tối ưu bên trên, đã biến bạn thành một “trust site” thực thụ.

Snack pack

Giúp bạn rank top ở những kết quả snack pack khi khách hàng ở gần cửa hàng và tìm kiếm công ty của bạn

Kết quả tự nhiên

Theo thống kê có 65% khách hàng nhấp vào kết quả tự nhiên. Còn 35% còn lại nhấp vào kết quả Snack Pack

Local SEO

Có đến 35% người dùng tìm kiếm trên Google kèm địa điểm. Local SEO giúp bạn tiếp cận những khách hàng tiềm năng có khả năng đem lại chuyển đổi cao nhất.

Làm local SEO không phải điều đơn giản, cần đảm bảo tính nhất quán và chứng tỏ với Google bạn trung thực, đáng tin và xứng đáng nhất.

Vì vậy nên Local SEO luôn được làm sau khi chúng tôi đã hoàn thành toàn bộ các hoạt động tối ưu bên trên, đã biến bạn thành một “trust site” thực thụ.

Kết quả tự nhiên

Theo thống kê có 65% khách hàng nhấp vào kết quả tự nhiên. Còn 35% còn lại nhấp vào kết quả Snack Pack

Snack pack

Giúp bạn rank top ở những kết quả snack pack khi khách hàng ở gần cửa hàng và tìm kiếm công ty của bạn

Offpage SEO tự động hoá

Backlink không phải là tất cả nhưng không có nghĩa là nó vô dụng. Sự hiện diện và lời giới thiệu từ người nổi tiếng là 2 yếu tố ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến hoạt động SEO.

Tuy nhiên đây lại là công việc tốn nhân lực và trí lực nhất, đặc biệt là đối với các công ty SEO bằng cơm

Chúng tôi có cách thức setup để website của bạn tự động đi link trên các nền tảng cần thiết mỗi khi có đường dẫn mới

Offpage SEO tự động hoá

Backlink không phải là tất cả nhưng không có nghĩa là nó vô dụng. Sự hiện diện và lời giới thiệu từ người nổi tiếng là 2 yếu tố ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến hoạt động SEO.

Tuy nhiên đây lại là công việc tốn nhân lực và trí lực nhất, đặc biệt là đối với các công ty SEO bằng cơm

Chúng tôi có cách thức setup để website của bạn tự động đi link trên các nền tảng cần thiết mỗi khi có đường dẫn mới

E-Commerce SEO

E – Commerce SEO hay nói cách khác là đưa các trang giới thiệu sản phẩm (sale page) lên top của công cụ tìm kiếm. Khách hàng ở giai đoạn này là nhóm khách hàng tiềm năng và dễ dàng đem lại chuyển đổi nhất.

Chúng tôi kết hợp nhiều yếu tố để đưa các trang này lên top công cụ tìm kiếm

E-Commerce SEO

E – Commerce SEO hay nói cách khác là đưa các trang giới thiệu sản phẩm (sale page) lên top của công cụ tìm kiếm. Khách hàng ở giai đoạn này là nhóm khách hàng tiềm năng và dễ dàng đem lại chuyển đổi nhất.

Chúng tôi kết hợp nhiều yếu tố để đưa các trang này lên top công cụ tìm kiếm

Các gói dịch vụ của chúng tôi

BASIC

Dành cho Cá nhân & Đơn vị mới Thành Lập

Giao diện

Chọn mẫu giao diện có sẵn

Chỉnh sửa giao diện

Màu sắc giao diện theo logo

Tốc độ tải trang

Dưới 3s

SEO

Tối ưu website chuẩn SEO

Responsive

Tương thích Mobile, Table

SSL

Hỗ trợ nhập

Không

Tặng Email theo tên miền

Không

Tặng kèm tên miền .COM

Không

Tặng kèm Hosting

Không

Backup tự động

Không

Sản phẩm đồ họa tặng kèm

2 banner

Hướng dẫn sử dụng website

Thời gian hoàn thiện

3 – 5 ngày

Bảo hành

1 năm kể từ ngày bàn giao

3.500.000

ĐĂNG KÝ

PRO

Dành cho các Doanh Nghiệp vừa và nhỏ

Giao diện

Chọn mẫu giao diện có sẵn

Chỉnh sửa giao diện

Chỉnh sửa 3 lần miễn phí

Tốc độ tải trang

Dưới 3s

SEO

Tối ưu website chuẩn SEO

Responsive

Tương thích Mobile, Table

SSL

Hỗ trợ nhập

10 bài viết hoặc sản phẩm

Tặng Email theo tên miền

2 Email mỗi Email 5GB lưu trữ

Tặng kèm tên miền .COM

1 năm

Tặng kèm Hosting

1 năm Hosting 1,5GB

Backup tự động

Hàng tuần

Sản phẩm đồ họa tặng kèm

2 banner + logo dạng chữ cơ bản

Hướng dẫn sử dụng website

Thời gian hoàn thiện

7 – 10 ngày

Bảo hành

3 năm kể từ ngày bàn giao

7.000.000

ĐĂNG KÝ

PREMIUM

Thiết kế giao diện Website độc quyền

Giao diện

Thiết kế giao diện độc quyền

Chỉnh sửa giao diện

Chỉnh sửa đến khi hài lòng

Tốc độ tải trang

Dưới 1,5s

SEO

Tối ưu website chuẩn SEO

Responsive

Tương thích Mobile, Table

SSL

Hỗ trợ nhập

20 bài viết hoặc sản phẩm

Tặng Email theo tên miền

4 Email mỗi Email 5GB lưu trữ

Tặng kèm tên miền .COM

1 năm

Tặng kèm Hosting

1 năm Hosting 5GB

Backup tự động

Hàng tuần

Sản phẩm đồ họa tặng kèm

2 banner + logo dạng chữ cơ bản

Hướng dẫn sử dụng website

Thời gian hoàn thiện

> 20 ngày

Bảo hành

Trọn đời

>15.000.000

ĐĂNG KÝ

Các gói dịch vụ của chúng tôi

Thông số kỹ thuật

Giao diện

Chỉnh sửa giao diện

Tốc độ tải trang

SEO

Responsive

SSL

Hỗ trợ nhập

Tặng Email theo tên miền

Tặng kèm tên miền .COM

Tặng kèm hosting

Backup tự động

Sản phẩm đồ họa tặng kèm

Hướng dẫn sử dụng website

Thời gian hoàn thiện

Bảo hành

BASIC

Dành cho Cá nhân & Đơn vị mới Thành Lập

Chọn mẫu giao diện có sẵn

Màu sắc giao diện theo logo

Dưới 3s

Tối ưu website chuẩn SEO

Tương thích Mobile, Table

Không

Không

Không

Không

Không

2 banner

3 – 5 ngày

1 năm kể từ ngày bàn giao

3.500.000

ĐĂNG KÝ

PRO

Dành cho các Doanh Nghiệp vừa và nhỏ

Chọn mẫu giao diện có sẵn

Chỉnh sửa 3 lần miễn phí

Dưới 3s

Tối ưu website chuẩn SEO

Tương thích Mobile, Table

10 bài viết hoặc sản phẩm

2 Email mỗi Email 5GB lưu trữ

1 năm

1 năm Hosting 1,5GB

Hàng tuần

2 banner + logo dạng chữ cơ bản

7 – 10 ngày

3 năm kể từ ngày bàn giao

7.000.000

ĐĂNG KÝ

PREMIUM

Thiết kế giao diện Website độc quyền

Thiết kế giao diện độc quyền

Chỉnh sửa đến khi hài lòng

Dưới 1,5s

Tối ưu website chuẩn SEO

Tương thích Mobile, Table

20 bài viết hoặc sản phẩm

4 Email mỗi Email 5GB lưu trữ

1 năm

1 năm Hosting 5GB

Hàng tuần

2 banner + logo dạng chữ cơ bản

> 20 ngày

Trọn đời

>15.000.000

ĐĂNG KÝ

E-Commerce SEO

E – Commerce SEO hay nói cách khác là đưa các trang giới thiệu sản phẩm (sale page) lên top của công cụ tìm kiếm. Khách hàng ở giai đoạn này là nhóm khách hàng tiềm năng và dễ dàng đem lại chuyển đổi nhất.

Chúng tôi kết hợp nhiều yếu tố để đưa các trang này lên top công cụ tìm kiếm

Các gói dịch vụ của chúng tôi

Nếu bạn có nhu cầu thiết kế lớn hơn 30 trang chúng tôi rất sẵn lòng lắng nghe các điều kiện đề xuất và thoả thuận mong muốn của bên bạn

Thông số kỹ thuật

Giao diện

Chỉnh sửa giao diện

Tốc độ tải trang

SEO

Responsive

SSL

Hỗ trợ nhập

Tặng Email theo tên miền

Tặng kèm tên miền .COM

Tặng kèm hosting

Backup tự động

Sản phẩm đồ họa tặng kèm

Hướng dẫn sử dụng website

Thời gian hoàn thiện

Bảo hành

BASIC

Dành cho Cá nhân & Đơn vị mới Thành Lập

Giao diện

Chọn mẫu giao diện có sẵn

Chỉnh sửa giao diện

Màu sắc giao diện theo logo

Tốc độ tải trang

Dưới 3s

SEO

Tối ưu website chuẩn SEO

Responsive

Tương thích Mobile, Table

SSL

Hỗ trợ nhập

Không

Tặng Email theo tên miền

Không

Tặng kèm tên miền .COM

Không

Tặng kèm Hosting

Không

Backup tự động

Không

Sản phẩm đồ họa tặng kèm

2 banner

Hướng dẫn sử dụng website

Thời gian hoàn thiện

3 – 5 ngày

Bảo hành

1 năm kể từ ngày bàn giao

3.500.000

ĐĂNG KÝ

PRO

Dành cho các Doanh Nghiệp vừa và nhỏ

Giao diện

Chọn mẫu giao diện có sẵn

Chỉnh sửa giao diện

Chỉnh sửa 3 lần miễn phí

Tốc độ tải trang

Dưới 3s

SEO

Tối ưu website chuẩn SEO

Responsive

Tương thích Mobile, Table

SSL

Hỗ trợ nhập

10 bài viết hoặc sản phẩm

Tặng Email theo tên miền

2 Email mỗi Email 5GB lưu trữ

Tặng kèm tên miền .COM

1 năm

Tặng kèm Hosting

1 năm Hosting 1,5GB

Backup tự động

Hàng tuần

Sản phẩm đồ họa tặng kèm

2 banner + logo dạng chữ cơ bản

Hướng dẫn sử dụng website

Thời gian hoàn thiện

7 – 10 ngày

Bảo hành

3 năm kể từ ngày bàn giao

7.000.000

ĐĂNG KÝ

PREMIUM

Thiết kế giao diện Website độc quyền

Giao diện

Thiết kế giao diện độc quyền

Chỉnh sửa giao diện

Chỉnh sửa đến khi hài lòng

Tốc độ tải trang

Dưới 1,5s

SEO

Tối ưu website chuẩn SEO

Responsive

Tương thích Mobile, Table

SSL

Hỗ trợ nhập

20 bài viết hoặc sản phẩm

Tặng Email theo tên miền

4 Email mỗi Email 5GB lưu trữ

Tặng kèm tên miền .COM

1 năm

Tặng kèm Hosting

1 năm Hosting 5GB

Backup tự động

Hàng tuần

Sản phẩm đồ họa tặng kèm

2 banner + logo dạng chữ cơ bản

Hướng dẫn sử dụng website

Thời gian hoàn thiện

> 20 ngày

Bảo hành

Trọn đời

>15.000.000

ĐĂNG KÝ

Phương thức thanh toán

Chúng tôi đặt ra 2 mốc thanh toán với mỗi gói và cung cấp 2 phương thức thanh toán

Thanh toán trực tiếp

Với thanh toán trực tiếp: bạn sẽ chuyển khoản trước cho chúng tôi số tiền cần có để chạy trước mỗi mốc kế hoạch đã thống nhất.

Thanh toán qua bên thứ 3

Chúng ta sẽ sử dụng một đơn vị giữ tiền hộ trong trường hợp này. Nếu như không đạt được KPIs như đã cam kết, 100% tiền sẽ hoàn lại bên bạn.

Phương thức thanh toán

Chúng tôi đặt ra 2 mốc thanh toán với mỗi gói và cung cấp 2 phương thức thanh toán

Thanh toán trực tiếp

Với thanh toán trực tiếp: bạn sẽ chuyển khoản trước cho chúng tôi số tiền cần có để chạy trước mỗi mốc kế hoạch đã thống nhất.

Thanh toán qua bên thứ 3

Chúng ta sẽ sử dụng một đơn vị giữ tiền hộ trong trường hợp này. Nếu như không đạt được KPIs như đã cam kết, 100% tiền sẽ hoàn lại bên bạn.

Phương thức thanh toán

Chúng tôi đặt ra 2 mốc thanh toán với mỗi gói và cung cấp 2 phương thức thanh toán

Thanh toán trực tiếp

Với thanh toán trực tiếp: bạn sẽ chuyển khoản trước cho chúng tôi số tiền cần có để chạy trước mỗi mốc kế hoạch đã thống nhất.

Thanh toán qua bên thứ 3

Chúng ta sẽ sử dụng một đơn vị giữ tiền hộ trong trường hợp này. Nếu như không đạt được KPIs như đã cam kết, 100% tiền sẽ hoàn lại bên bạn.

Tại sao bạn nên chọn Webform?

Nâng cấp website đa diện nhất

Chúng tôi là đơn vị duy nhất cung cấp giải pháp SEO tổng lực, nâng cấp website nhiều mặt như vậy đến khách hàng

Chỉ thanh toán khi đạt KPIs đã cam kết

Chúng tôi không hứa hẹn suông những kết quả tuyệt vời, trong hợp đồng SEO sẽ thể hiện rõ ràng mọi mặt của dự án

SEO bền vững dựa trên tiêu chuẩn quốc tế

Quy trình SEO của chúng tôi đem đến cho bạn một giải pháp website bền vững, tuân theo các tiêu chuẩn Google đưa ra

Tại sao bạn nên chọn Webform?

Nâng cấp website đa diện nhất

Chúng tôi là đơn vị duy nhất cung cấp giải pháp SEO tổng lực, nâng cấp website nhiều mặt như vậy đến khách hàng

Chỉ thanh toán khi đạt KPIs đã cam kết

Chúng tôi không hứa hẹn suông những kết quả tuyệt vời, trong hợp đồng SEO sẽ thể hiện rõ ràng mọi mặt của dự án

SEO bền vững dựa trên tiêu chuẩn quốc tế

Quy trình SEO của chúng tôi đem đến cho bạn một giải pháp website bền vững, tuân theo các tiêu chuẩn Google đưa ra

Tại sao bạn nên chọn Webform?

Nâng cấp website đa diện nhất

Chúng tôi là đơn vị duy nhất cung cấp giải pháp SEO tổng lực, nâng cấp website nhiều mặt như vậy đến khách hàng

Chỉ thanh toán khi đạt KPIs đã cam kết

Chúng tôi không hứa hẹn suông những kết quả tuyệt vời, trong hợp đồng SEO sẽ thể hiện rõmọi mặt của dự án

SEO bền vững dựa trên tiêu chuẩn quốc tế

Quy trình SEO của chúng tôi đem đến cho bạn một giải pháp website bền vững, tuân theo các tiêu chuẩn Google đưa ra

Đăng ký dịch vụ

Để lại thông tin dự án của bạn, chúng tôi sẽ liên lạc trao đổi lại qua điện thoại & gửi chi tiết kế hoạch qua email.

[contact-form-7 id=”3746″]

Đăng ký dịch vụ

Để lại thông tin dự án của bạn, chúng tôi sẽ liên lạc trao đổi lại qua điện thoại & gửi chi tiết kế hoạch qua email.

[contact-form-7 id=”3746″]