Digital Marketing Plan

Khóa học đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam dạy về quy trình tạo lập kế hoạch Digital Marketing chuẩn quốc tế, giúp hầu hết các doanh nghiệp sẽ thành thạo về Internet Marketing hiệu quả – Đây là khóa học nên ưu tiên học đầu tiên.
TƯ VẤN ĐĂNG KÝ NGAY

Digital Marketing Plan

Khóa học đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam dạy về quy trình tạo lập kế hoạch Digital Marketing chuẩn quốc tế, giúp hầu hết các doanh nghiệp sẽ thành thạo về Internet Marketing hiệu quả – Đây là khóa học nên ưu tiên học đầu tiên.
TƯ VẤN ĐĂNG KÝ NGAY

Digital Marketing Plan

Khóa học đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam dạy về quy trình tạo lập kế hoạch Digital Marketing chuẩn quốc tế, giúp hầu hết các doanh nghiệp sẽ thành thạo về Internet Marketing hiệu quả – Đây là khóa học nên ưu tiên học đầu tiên.
TƯ VẤN ĐĂNG KÝ NGAY

Mục đích xây dựng khóa học Digital Marketing

Câu nói nổi tiếng của tỷ phú Bill Gates vào năm 2007 đến nay đã được chứng thực rõ ràng!

Có 1 thực tế: hầu như 100% doanh nghiệp Việt Nam đang không biết sử dụng Internet Marketing như thế nào cho hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp đổ tiền tỷ nhưng hiệu quả không đáng là bao vì nhân viên không biết làm chiến lược Internet Marketing thông minh và tối ưu chi phí đến từng đơn hàng, cũng như không có ý tưởng sáng tạo để làm thương hiệu lâu bền trên internet khiến kinh doanh ngày càng thua lỗ hoặc chi phí ngày càng đắt đỏ.

Mục đích xây dựng khóa học Digital Marketing

Câu nói nổi tiếng của tỷ phú Bill Gates vào năm 2007 đến nay đã được chứng thực rõ ràng!

Có 1 thực tế: hầu như 100% doanh nghiệp Việt Nam đang không biết sử dụng Internet Marketing như thế nào cho hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp đổ tiền tỷ nhưng hiệu quả không đáng là bao vì nhân viên không biết làm chiến lược Internet Marketing thông minh và tối ưu chi phí đến từng đơn hàng, cũng như không có ý tưởng sáng tạo để làm thương hiệu lâu bền trên internet khiến kinh doanh ngày càng thua lỗ hoặc chi phí ngày càng đắt đỏ.

Mục đích xây dựng khóa học Digital Marketing

Câu nói nổi tiếng của tỷ phú Bill Gates vào năm 2007 đến nay đã được chứng thực rõ ràng!

Có 1 thực tế: hầu như 100% doanh nghiệp Việt Nam đang không biết sử dụng Internet Marketing như thế nào cho hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp đổ tiền tỷ nhưng hiệu quả không đáng là bao vì nhân viên không biết làm chiến lược Internet Marketing thông minh và tối ưu chi phí đến từng đơn hàng, cũng như không có ý tưởng sáng tạo để làm thương hiệu lâu bền trên internet khiến kinh doanh ngày càng thua lỗ hoặc chi phí ngày càng đắt đỏ.

Ai nên tham gia khóa học Digital Marketing

Sinh viên các khối ngành kinh tế, đặc biệt là quảng trị kinh doanh và Digital Marketing 

Chủ doang nghiệp, giám đốc công ty, giám đốc sáng tạo, CMO, Sale Manager

Người làm Marketing truyền thống muốn kết hợp thêm với Marketing Online

Người làm công việc về PR, Media, Booking, Marketing tại các Agency

Ai nên tham gia khóa học Digital Marketing

Sinh viên các khối ngành kinh tế, đặc biệt là quảng trị kinh doanh và Digital Marketing 

Chủ doang nghiệp, giám đốc công ty, giám đốc sáng tạo, CMO, Sale Manager

Người làm Marketing truyền thống muốn kết hợp thêm với Marketing Online

Người làm công việc về PR, Media, Booking, Marketing tại các Agency

Ai nên tham gia khóa học Digital Marketing

Sinh viên các khối ngành kinh tế, đặc biệt là quảng trị kinh doanh và Digital Marketing 

Chủ doang nghiệp, giám đốc công ty, giám đốc sáng tạo, CMO, Sale Manager

Người làm Marketing truyền thống muốn kết hợp thêm với Marketing Online

Người làm công việc về PR, Media, Booking, Marketing tại các Agency

Nội dung chi tiết khóa học Digital Marketing

Buổi 1: Tổng quan về Digital Marketing, khái niệm, quy trình lập kế hoạch marketing
 • Tổ chức nhân sự trong Digital Marketing
 • Bản chất những ưu điểm của Digital Marketing
 • Phân nhóm dự án.
Buổi 2: Marketing Research
 • Thấu hiểu khách hàng trên Internet
 • Giới thiệu các công cụ nghiên cứu thị trường
 • Phân tích hoạt động Digital Marketing của đối thủ.
Buổi 3: Kế hoạch Digital Marketing
 • Quy trình xây dựng kế hoạch Digital Marketing
 •  Chiến lược truyền thông cho doanh nghiệp
 • Phương pháp đánh giá hiệu quả truyền thông.
Buổi 4: Ý tưởng triển khai hoạt động truyền thông
 • Phễu khách hàng trong triển khai Digital Marketing
 • Khái quát các ý tưởng truyền thông phễu
 • Các mẫu ý tưởng truyền thông thương hiệu.
Buổi 5: Phương tiện truyền thông số
 • Chiến lược tiếp cận khách hàng trên Internet
 • Các xu hướng mới về Digital Marketing.
Buổi 6: Hướng dẫn xây dựng tối ưu hóa website/ landing page
 • Cài đặt công cụ đo lường tối ưu chuyển đổi CRO, CTA.
Buổi 7: S.E.O ( Search Engine Optimization)
 •  SEO là gì ?
 • Quy trình SEO bền vững ?
 • Hướng dẫn tìm từ khoá bằng Keywordtool.io.
Buổi 8: Google Adwords/GDN/Remarketing
 • Tổng quan Google Adwords/GDN/Remarketing
Buổi 9: Facebook Marketing và tạo dựng cộng đồng
 • Facebook profile, fanpage, group
 • Giới thiệu các hình thức quảng cáo trên Facebook
 • KPIs đo lường hiệu quả và nguyên lý tối ưu.
Buổi 10: Video Marketing
 • Các xu hướng video marketing hiện nay
 • Kỹ thuật livestream đa nền tảng.
 • Các hình thức quảng cáo Youtube Ads
 • Tối ưu channel Youtube.
Buổi 11: Đánh giá, nhận xét về các kế hoạch truyền thông
 • Tư vấn phương án điều chỉnh hoàn thiện dự án.
Buổi 12: Thuyết trình Marketing Plan
 • Thuyết trình Marketing Plan của người làm Marketing Manager, chấm điểm và trao chứng nhận tốt nghiệp.

Nội dung chi tiết khóa học Digital Marketing

Buổi 1: Tổng quan về Digital Marketing, khái niệm, quy trình lập kế hoạch marketing
 • Tổ chức nhân sự trong Digital Marketing
 • Bản chất những ưu điểm của Digital Marketing
 • Phân nhóm dự án.
Buổi 2: Marketing Research
 • Thấu hiểu khách hàng trên Internet
 • Giới thiệu các công cụ nghiên cứu thị trường
 • Phân tích hoạt động Digital Marketing của đối thủ.
Buổi 3: Kế hoạch Digital Marketing
 • Quy trình xây dựng kế hoạch Digital Marketing
 •  Chiến lược truyền thông cho doanh nghiệp
 • Phương pháp đánh giá hiệu quả truyền thông.
Buổi 4: Ý tưởng triển khai hoạt động truyền thông
 • Phễu khách hàng trong triển khai Digital Marketing
 • Khái quát các ý tưởng truyền thông phễu
 • Các mẫu ý tưởng truyền thông thương hiệu.
Buổi 5: Phương tiện truyền thông số
 • Chiến lược tiếp cận khách hàng trên Internet
 • Các xu hướng mới về Digital Marketing.
Buổi 6: Hướng dẫn xây dựng tối ưu hóa website/ landing page
 • Cài đặt công cụ đo lường tối ưu chuyển đổi CRO, CTA.
Buổi 7: S.E.O ( Search Engine Optimization)
 •  SEO là gì ?
 • Quy trình SEO bền vững ?
 • Hướng dẫn tìm từ khoá bằng Keywordtool.io.
Buổi 8: Google Adwords/GDN/Remarketing
 • Tổng quan Google Adwords/GDN/Remarketing
Buổi 9: Facebook Marketing và tạo dựng cộng đồng
 • Facebook profile, fanpage, group
 • Giới thiệu các hình thức quảng cáo trên Facebook
 • KPIs đo lường hiệu quả và nguyên lý tối ưu.
Buổi 10: Video Marketing
 • Các xu hướng video marketing hiện nay
 • Kỹ thuật livestream đa nền tảng.
 • Các hình thức quảng cáo Youtube Ads
 • Tối ưu channel Youtube.
Buổi 11: Đánh giá, nhận xét về các kế hoạch truyền thông
 • Tư vấn phương án điều chỉnh hoàn thiện dự án.
Buổi 12: Thuyết trình Marketing Plan
 • Thuyết trình Marketing Plan của người làm Marketing Manager, chấm điểm và trao chứng nhận tốt nghiệp.

Nội dung chi tiết khóa học Digital Marketing

Buổi 1: Tổng quan về Digital Marketing, khái niệm, quy trình lập kế hoạch marketing
 • Tổ chức nhân sự trong Digital Marketing
 • Bản chất những ưu điểm của Digital Marketing
 • Phân nhóm dự án.
Buổi 2: Marketing Research
 • Thấu hiểu khách hàng trên Internet
 • Giới thiệu các công cụ nghiên cứu thị trường
 • Phân tích hoạt động Digital Marketing của đối thủ.
Buổi 3: Kế hoạch Digital Marketing
 • Quy trình xây dựng kế hoạch Digital Marketing
 •  Chiến lược truyền thông cho doanh nghiệp
 • Phương pháp đánh giá hiệu quả truyền thông.
Buổi 4: Ý tưởng triển khai hoạt động truyền thông
 • Phễu khách hàng trong triển khai Digital Marketing
 • Khái quát các ý tưởng truyền thông phễu
 • Các mẫu ý tưởng truyền thông thương hiệu.
Buổi 5: Phương tiện truyền thông số
 • Chiến lược tiếp cận khách hàng trên Internet
 • Các xu hướng mới về Digital Marketing.
Buổi 6: Hướng dẫn xây dựng tối ưu hóa website/ landing page
 • Cài đặt công cụ đo lường tối ưu chuyển đổi CRO, CTA.
Buổi 7: S.E.O ( Search Engine Optimization)
 •  SEO là gì ?
 • Quy trình SEO bền vững ?
 • Hướng dẫn tìm từ khoá bằng Keywordtool.io.
Buổi 8: Google Adwords/GDN/Remarketing
 • Tổng quan Google Adwords/GDN/Remarketing
Buổi 9: Facebook Marketing và tạo dựng cộng đồng
 • Facebook profile, fanpage, group
 • Giới thiệu các hình thức quảng cáo trên Facebook
 • KPIs đo lường hiệu quả và nguyên lý tối ưu.
Buổi 10: Video Marketing
 • Các xu hướng video marketing hiện nay
 • Kỹ thuật livestream đa nền tảng.
 • Các hình thức quảng cáo Youtube Ads
 • Tối ưu channel Youtube.
Buổi 11: Đánh giá, nhận xét về các kế hoạch truyền thông
 • Tư vấn phương án điều chỉnh hoàn thiện dự án.
Buổi 12: Thuyết trình Marketing Plan
 • Thuyết trình Marketing Plan của người làm Marketing Manager, chấm điểm và trao chứng nhận tốt nghiệp.

Quyền lợi khi tham gia khóa học Digital Marketing

Quyền lợi khi tham gia khóa học Digital Marketing

Quyền lợi khi tham gia khóa học Digital Marketing

Người đào tạo
Trương Đình Trang
CEO & Co-founder của công ty dịch vụ WEBFORM


Trương Đình Trang bắt đầu tìm hiểu về SEO từ đầu năm 2016 khi chỉ mới 19 tuổi với hoài bão đưa thương hiệu doanh nghiệp Việt vươn ra tầm thế giới.

Trong 3 năm vừa qua, ngoài nghiên cứu SEO & lãnh đạo Webform triển khai thành công hơn 100+ dự án SEO thuộc các lĩnh vực trung bình – khó khác nhau, Việt cũng không ngừng chia sẻ các kiến thức và kinh nghiệm của mình với cộng đồng.

XEM THÊM

Người đào tạo
Trương Đình Trang
CEO & Co-founder của công ty dịch vụ WEBFORM


Trương Đình Trang bắt đầu tìm hiểu về SEO từ đầu năm 2016 khi chỉ mới 19 tuổi với hoài bão đưa thương hiệu doanh nghiệp Việt vươn ra tầm thế giới.

Trong 3 năm vừa qua, ngoài nghiên cứu SEO & lãnh đạo Webform triển khai thành công hơn 100+ dự án SEO thuộc các lĩnh vực trung bình – khó khác nhau, Việt cũng không ngừng chia sẻ các kiến thức và kinh nghiệm của mình với cộng đồng.

XEM THÊM

Người đào tạo
Trương Đình Trang
CEO & Co-founder của công ty dịch vụ WEBFORM


Trương Đình Trang bắt đầu tìm hiểu về SEO từ đầu năm 2016 khi chỉ mới 19 tuổi với hoài bão đưa thương hiệu doanh nghiệp Việt vươn ra tầm thế giới.

Trong 3 năm vừa qua, ngoài nghiên cứu SEO & lãnh đạo Webform triển khai thành công hơn 100+ dự án SEO thuộc các lĩnh vực trung bình – khó khác nhau, Việt cũng không ngừng chia sẻ các kiến thức và kinh nghiệm của mình với cộng đồng.

XEM THÊM

Đăng ký dịch vụ

Để lại thông tin dự án của bạn, chúng tôi sẽ liên lạc trao đổi lại qua điện thoại & gửi chi tiết kế hoạch qua email.

[contact-form-7 id=”3746″]

Đăng ký dịch vụ

Để lại thông tin dự án của bạn, chúng tôi sẽ liên lạc trao đổi lại qua điện thoại & gửi chi tiết kế hoạch qua email.

[contact-form-7 id=”3746″]