Content is the King
Content tốt mới dễ chốt Sale

Thông qua content, đây là một trong những cách nhanh gọn nhất để Google có thể hiểu được chủ đề trang web của bạn. Nhận được nhiều lưu lượng truy cập, cuộc gọi và doanh số bán hàng hơn ngay hôm nay

TƯ VẤN ĐĂNG KÝ NGAY

Content is the King
Content tốt mới dễ chốt Sale

Thông qua content, đây là một trong những cách nhanh gọn nhất để Google có thể hiểu được chủ đề trang web của bạn. Nhận được nhiều lưu lượng truy cập, cuộc gọi và doanh số bán hàng hơn ngay hôm nay

TƯ VẤN ĐĂNG KÝ NGAY

Content is the King
Content tốt mới dễ chốt Sale

Thông qua content, đây là một trong những cách nhanh gọn nhất để Google có thể hiểu được chủ đề trang web của bạn. Nhận được nhiều lưu lượng truy cập, cuộc gọi và doanh số bán hàng hơn ngay hôm nay

TƯ VẤN ĐĂNG KÝ NGAY

Chiến lược Tiếp thị Nội dung của chúng tôi được thiết kế để mang lại Kết quả

Bạn muốn biết cách các chuyên gia của Webform đưa bạn lên đầu SERPs? Chúng tôi có sẵn một chiến lược tiếp thị nội dung hoàn chỉnh dưới đây nhưng phải nói trước rằng nó không giới hạn

Viết Blog

Đội ngũ nhà văn chuyên nghiệp của chúng tôi tạo ra các bài đăng trên blog chi tiết và hấp dẫn mang lại cho bạn lượng độc giả cũng như quyền hạn và sự ảnh hưởng trong ngành hàng của bạn

Viết bài báo

Chúng tôi giúp bạn xây dựng danh mục backlink với các bài viết chất lượng cao sẽ được đăng trên các nền tảng của bên thứ ba

Mô tả sản phẩm

Một doanh nghiệp thương mại điện tử? Các tác giả của chúng tôi giúp bạn xây dựng uy tín sản phẩm và thúc đẩy doanh số bán hàng bằng các mô tả đầy đủ về tính năng

Trang đích

Bạn muốn tập trung vào một dịch vụ cụ thể? Chúng tôi giúp bạn đưa lưu lượng truy cập đến các trang chuyên biệt để tối đa hóa doanh số bán hàng

Trang khu vực

Các chuyên gia của chúng tôi giúp bạn phát triển doanh nghiệp và mở rộng phạm vi tiếp cận, tối ưu hóa trang web của bạn cho SEO địa phương với các trang khu vực được nhắm mục tiêu cao

Copywriting Web

Các chuyên gia tiếp thị nội dung của chúng tôi giúp bạn tương tác trực tiếp với khách hàng bằng bản sao web thuyết phục, thúc đẩy các hành động kinh doanh mong muốn

Bài đăng DA cao

Các chuyên gia của chúng tôi giúp bạn được xuất bản trên các nền tảng lâu đời như Forbes, Entrepreneur và Reuters để tăng thẩm quyền miền, nâng cao uy tín và xây dựng thương hiệu của bạn

Bài Blog dạng dài

Chúng tôi muốn gọi họ là blog quyền lực bởi vì họ đóng gói một cú đấm! Các nhà văn của chúng tôi tạo ra các bài đăng blog dài với các từ khóa được nhắm mục tiêu siêu nhằm mang lại thứ hạng, lưu lượng truy cập và lượng người xem

Đồ hoạ thông tin

Cung cấp thông tin theo cách trực quan hấp dẫn hơn với đồ họa thông tin hấp dẫn để chia sẻ với khách hàng, khách hàng và khán giả mới của bạn

Bài đăng báo lớn

Chúng tôi giúp bạn tạo ra sự cường điệu về dịch vụ của mình bằng cách nhắm mục tiêu báo chí trên các nền tảng của cơ quan quản lý miền cao

Thư điện tử

Nhóm của chúng tôi giúp bạn thúc đẩy doanh số bán hàng lặp lại và nhắm mục tiêu khách hàng mới bằng các email được tối ưu hóa chuyển đổi

Video Marketing

Đội ngũ biên tập viên video của chúng tôi tạo ra các video chuyên nghiệp và có định hướng chi tiết để quảng bá doanh nghiệp của bạn và tương tác với khách hàng của bạn

Chiến lược Tiếp thị Nội dung của chúng tôi được thiết kế để mang lại Kết quả

Bạn muốn biết cách các chuyên gia của Webform đưa bạn lên đầu SERPs? Chúng tôi có sẵn một chiến lược tiếp thị nội dung hoàn chỉnh dưới đây nhưng phải nói trước rằng nó không giới hạn

Viết Blog

Đội ngũ nhà văn chuyên nghiệp của chúng tôi tạo ra các bài đăng trên blog chi tiết và hấp dẫn mang lại cho bạn lượng độc giả cũng như quyền hạn và sự ảnh hưởng trong ngành hàng của bạn

Viết bài báo

Chúng tôi giúp bạn xây dựng danh mục backlink với các bài viết chất lượng cao sẽ được đăng trên các nền tảng của bên thứ ba

Mô tả sản phẩm

Một doanh nghiệp thương mại điện tử? Các tác giả của chúng tôi giúp bạn xây dựng uy tín sản phẩm và thúc đẩy doanh số bán hàng bằng các mô tả đầy đủ về tính năng

Trang đích

Bạn muốn tập trung vào một dịch vụ cụ thể? Chúng tôi giúp bạn đưa lưu lượng truy cập đến các trang chuyên biệt để tối đa hóa doanh số bán hàng

Trang khu vực

Các chuyên gia của chúng tôi giúp bạn phát triển doanh nghiệp và mở rộng phạm vi tiếp cận, tối ưu hóa trang web của bạn cho SEO địa phương với các trang khu vực được nhắm mục tiêu cao

Copywriting Web

Các chuyên gia tiếp thị nội dung của chúng tôi giúp bạn tương tác trực tiếp với khách hàng bằng bản sao web thuyết phục, thúc đẩy các hành động kinh doanh mong muốn

Bài đăng DA cao

Các chuyên gia của chúng tôi giúp bạn được xuất bản trên các nền tảng lâu đời như Forbes, Entrepreneur và Reuters để tăng thẩm quyền miền, nâng cao uy tín và xây dựng thương hiệu của bạn

Bài Blog dạng dài

Chúng tôi muốn gọi họ là blog quyền lực bởi vì họ đóng gói một cú đấm! Các nhà văn của chúng tôi tạo ra các bài đăng blog dài với các từ khóa được nhắm mục tiêu siêu nhằm mang lại thứ hạng, lưu lượng truy cập và lượng người xem

Đồ hoạ thông tin

Cung cấp thông tin theo cách trực quan hấp dẫn hơn với đồ họa thông tin hấp dẫn để chia sẻ với khách hàng, khách hàng và khán giả mới của bạn

Bài đăng báo lớn

Chúng tôi giúp bạn tạo ra sự cường điệu về dịch vụ của mình bằng cách nhắm mục tiêu báo chí trên các nền tảng của cơ quan quản lý miền cao

Thư điện tử

Nhóm của chúng tôi giúp bạn thúc đẩy doanh số bán hàng lặp lại và nhắm mục tiêu khách hàng mới bằng các email được tối ưu hóa chuyển đổi

Video Marketing

Đội ngũ biên tập viên video của chúng tôi tạo ra các video chuyên nghiệp và có định hướng chi tiết để quảng bá doanh nghiệp của bạn và tương tác với khách hàng của bạn

Chiến lược Tiếp thị Nội dung của chúng tôi được thiết kế để mang lại Kết quả

Bạn muốn biết cách các chuyên gia của Webform đưa bạn lên đầu SERPs? Chúng tôi có sẵn một chiến lược tiếp thị nội dung hoàn chỉnh dưới đây nhưng phải nói trước rằng nó không giới hạn

Viết Blog

Đội ngũ nhà văn chuyên nghiệp của chúng tôi tạo ra các bài đăng trên blog chi tiết và hấp dẫn mang lại cho bạn lượng độc giả cũng như quyền hạn và sự ảnh hưởng trong ngành hàng của bạn

Viết bài báo

Chúng tôi giúp bạn xây dựng danh mục backlink với các bài viết chất lượng cao sẽ được đăng trên các nền tảng của bên thứ ba

Mô tả sản phẩm

Một doanh nghiệp thương mại điện tử? Các tác giả của chúng tôi giúp bạn xây dựng uy tín sản phẩm và thúc đẩy doanh số bán hàng bằng các mô tả đầy đủ về tính năng

Trang đích

Bạn muốn tập trung vào một dịch vụ cụ thể? Chúng tôi giúp bạn đưa lưu lượng truy cập đến các trang chuyên biệt để tối đa hóa doanh số bán hàng

Trang khu vực

Các chuyên gia của chúng tôi giúp bạn phát triển doanh nghiệp và mở rộng phạm vi tiếp cận, tối ưu hóa trang web của bạn cho SEO địa phương với các trang khu vực được nhắm mục tiêu cao

Copywriting Web

Các chuyên gia tiếp thị nội dung của chúng tôi giúp bạn tương tác trực tiếp với khách hàng bằng bản sao web thuyết phục, thúc đẩy các hành động kinh doanh mong muốn

Bài đăng DA cao

Các chuyên gia của chúng tôi giúp bạn được xuất bản trên các nền tảng lâu đời như Forbes, Entrepreneur và Reuters để tăng thẩm quyền miền, nâng cao uy tín và xây dựng thương hiệu của bạn

Bài Blog dạng dài

Chúng tôi muốn gọi họ là blog quyền lực bởi vì họ đóng gói một cú đấm! Các nhà văn của chúng tôi tạo ra các bài đăng blog dài với các từ khóa được nhắm mục tiêu siêu nhằm mang lại thứ hạng, lưu lượng truy cập và lượng người xem

Đồ hoạ thông tin

Cung cấp thông tin theo cách trực quan hấp dẫn hơn với đồ họa thông tin hấp dẫn để chia sẻ với khách hàng, khách hàng và khán giả mới của bạn

Bài đăng báo lớn

Chúng tôi giúp bạn tạo ra sự cường điệu về dịch vụ của mình bằng cách nhắm mục tiêu báo chí trên các nền tảng của cơ quan quản lý miền cao

Thư điện tử

Nhóm của chúng tôi giúp bạn thúc đẩy doanh số bán hàng lặp lại và nhắm mục tiêu khách hàng mới bằng các email được tối ưu hóa chuyển đổi

Video Marketing

Đội ngũ biên tập viên video của chúng tôi tạo ra các video chuyên nghiệp và có định hướng chi tiết để quảng bá doanh nghiệp của bạn và tương tác với khách hàng của bạn

Dự án content điển hình của chúng tôi

Dự án content điển hình của chúng tôi

Dự án content điển hình của chúng tôi

Xem các danh mục tiếp thị nội dung của chúng tôi

Tính năng Đảm bảo Hoàn tiền 100% của chúng tôi đã cho phép chúng tôi làm việc với hàng nghìn doanh nghiệp trên toàn thế giới. Chúng tôi đã cung cấp các dịch vụ tiếp thị nội dung toàn diện cho khách hàng mà làm việc trong một số ngành công nghiệp cạnh tranh và khắt khe nhất hiện nay

Digital

Content

SEO

Xem các danh mục tiếp thị nội dung của chúng tôi

Tính năng Đảm bảo Hoàn tiền 100% của chúng tôi đã cho phép chúng tôi làm việc với hàng nghìn doanh nghiệp trên toàn thế giới. Chúng tôi đã cung cấp các dịch vụ tiếp thị nội dung toàn diện cho khách hàng mà làm việc trong một số ngành công nghiệp cạnh tranh và khắt khe nhất hiện nay

Digital

Content

SEO

Xem các danh mục tiếp thị nội dung của chúng tôi

Tính năng Đảm bảo Hoàn tiền 100% của chúng tôi đã cho phép chúng tôi làm việc với hàng nghìn doanh nghiệp trên toàn thế giới. Chúng tôi đã cung cấp các dịch vụ tiếp thị nội dung toàn diện cho khách hàng mà làm việc trong một số ngành công nghiệp cạnh tranh và khắt khe nhất hiện nay

Digital

Content

SEO

Kiểm tra các mẫu công việc

Dưới đây là một trong các mẫu nội dung mà bạn sẽ nhận được trong dự án

Đồ họa thông tin

Xem mẫu

Viết bài báo

Xem mẫu

Truyền thông xã hội

Xem mẫu

Viết blog

Xem mẫu

Thông cáo báo chí

Xem mẫu

Kiểm tra các mẫu công việc

Dưới đây là một trong các mẫu nội dung mà bạn sẽ nhận được trong dự án

Đồ họa thông tin

Xem mẫu

Viết bài báo

Xem mẫu

Truyền thông xã hội

Xem mẫu

Viết blog

Xem mẫu

Thông cáo báo chí

Xem mẫu

Kiểm tra các mẫu công việc

Dưới đây là một trong các mẫu nội dung mà bạn sẽ nhận được trong dự án

Đồ họa thông tin

Xem mẫu

Viết bài báo

Xem mẫu

Truyền thông xã hội

Xem mẫu

Viết blog

Xem mẫu

Thông cáo báo chí

Xem mẫu

Quy trình tiếp thị nội dung của chúng tôi

Dưới đây là tiến trình dự án tương lai của bạn

1. Nghiên cứu từ khoá

Chúng tôi xác định các thuật ngữ từ khóa quan trọng có liên quan đến ngành, dịch vụ, khu vực, đối tượng mục tiêu và đối thủ cạnh tranh của bạn nhằm tối ưu hoá lưu lượng truy cập và xếp hạng.

2. Nghiên cứu cơ sở

Chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu và tìm hiểu doanh nghiệp của bạn, xem xét mô hình kinh doanh,các loại sản phẩm, dịch vụ, đối tượng mục tiêu, tiếng nói và giọng điệu của thương hiệu.

3. Kế hoạch nội dung

Nhóm chuyên gia tiếp thị nội dung của chúng tôi sẽ đề xuất các chủ đề hấp dẫn, nhiều danh mục từ khóa và mục tiêu triển khai trên nhiều nền tảng khác nhau.

4. Sáng tạo nội dung

Khi bạn chấp thuận kế hoạch nội dung của chúng tôi đề ra, người viết của chúng tôi sẽ tạo nội dung được tối ưu hóa nội dung bằng các từ khóa, sử dụng các liên kết và tài nguyên đáng tin cậy.

5. Sự chấp thuận

Bạn xem lại nội dung chúng tôi đã gửi và cung cấp phản hồi. Nếu có bất kỳ bản sửa đổi nào, chúng tôi thường sẽ xử lý chúng trong vòng 24 đến 48 giờ.

6. Xuất bản và đo lường

Nhóm chúng tôi sẽ tiến hành xuất bản nội dung bạn đã xác nhận trên các nền tảng khác nhau. Sau khi hoạt động một thời gian, chúng tôi sẽ đưa bản tóm tắt KPIs cho bạn.

Quy trình tiếp thị nội dung của chúng tôi

Dưới đây là tiến trình dự án tương lai của bạn

1. Nghiên cứu từ khoá

Chúng tôi xác định các thuật ngữ từ khóa quan trọng có liên quan đến ngành, dịch vụ, khu vực, đối tượng mục tiêu và đối thủ cạnh tranh của bạn nhằm tối ưu hoá lưu lượng truy cập và xếp hạng.

2. Nghiên cứu cơ sở

Chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu và tìm hiểu doanh nghiệp của bạn, xem xét mô hình kinh doanh,các loại sản phẩm, dịch vụ, đối tượng mục tiêu, tiếng nói và giọng điệu của thương hiệu.

3. Kế hoạch nội dung

Nhóm chuyên gia tiếp thị nội dung của chúng tôi sẽ đề xuất các chủ đề hấp dẫn, nhiều danh mục từ khóa và mục tiêu triển khai trên nhiều nền tảng khác nhau.

4. Sáng tạo nội dung

Khi bạn chấp thuận kế hoạch nội dung của chúng tôi đề ra, người viết của chúng tôi sẽ tạo nội dung được tối ưu hóa nội dung bằng các từ khóa, sử dụng các liên kết và tài nguyên đáng tin cậy.

5. Sự chấp thuận

Bạn xem lại nội dung chúng tôi đã gửi và cung cấp phản hồi. Nếu có bất kỳ bản sửa đổi nào, chúng tôi thường sẽ xử lý chúng trong vòng 24 đến 48 giờ.

6. Xuất bản và đo lường

Nhóm chúng tôi sẽ tiến hành xuất bản nội dung bạn đã xác nhận trên các nền tảng khác nhau. Sau khi hoạt động một thời gian, chúng tôi sẽ đưa bản tóm tắt KPIs cho bạn.

Quy trình tiếp thị nội dung của chúng tôi

Dưới đây là tiến trình dự án tương lai của bạn

1. Nghiên cứu từ khoá

Chúng tôi xác định các thuật ngữ từ khóa quan trọng có liên quan đến ngành, dịch vụ, khu vực, đối tượng mục tiêu và đối thủ cạnh tranh của bạn nhằm tối ưu hoá lưu lượng truy cập và xếp hạng.

2. Nghiên cứu cơ sở

Chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu và tìm hiểu doanh nghiệp của bạn, xem xét mô hình kinh doanh,các loại sản phẩm, dịch vụ, đối tượng mục tiêu, tiếng nói và giọng điệu của thương hiệu.

3. Kế hoạch nội dung

Nhóm chuyên gia tiếp thị nội dung của chúng tôi sẽ đề xuất các chủ đề hấp dẫn, nhiều danh mục từ khóa và mục tiêu triển khai trên nhiều nền tảng khác nhau.

4. Sáng tạo nội dung

Khi bạn chấp thuận kế hoạch nội dung của chúng tôi đề ra, người viết của chúng tôi sẽ tạo nội dung được tối ưu hóa nội dung bằng các từ khóa, sử dụng các liên kết và tài nguyên đáng tin cậy.

5. Sự chấp thuận

Bạn xem lại nội dung chúng tôi đã gửi và cung cấp phản hồi. Nếu có bất kỳ bản sửa đổi nào, chúng tôi thường sẽ xử lý chúng trong vòng 24 đến 48 giờ.

6. Xuất bản và đo lường

Nhóm chúng tôi sẽ tiến hành xuất bản nội dung bạn đã xác nhận trên các nền tảng khác nhau. Sau khi hoạt động một thời gian, chúng tôi sẽ đưa bản tóm tắt KPIs cho bạn.

Các gói dịch vụ của chúng tôi

BASIC

Dành cho Cá nhân & Đơn vị mới Thành Lập

Giao diện

Chọn mẫu giao diện có sẵn

Chỉnh sửa giao diện

Màu sắc giao diện theo logo

Tốc độ tải trang

Dưới 3s

SEO

Tối ưu website chuẩn SEO

Responsive

Tương thích Mobile, Table

SSL

Hỗ trợ nhập

Không

Tặng Email theo tên miền

Không

Tặng kèm tên miền .COM

Không

Tặng kèm Hosting

Không

Backup tự động

Không

Sản phẩm đồ họa tặng kèm

2 banner

Hướng dẫn sử dụng website

Thời gian hoàn thiện

3 – 5 ngày

Bảo hành

1 năm kể từ ngày bàn giao

3.500.000

ĐĂNG KÝ

PRO

Dành cho các Doanh Nghiệp vừa và nhỏ

Giao diện

Chọn mẫu giao diện có sẵn

Chỉnh sửa giao diện

Chỉnh sửa 3 lần miễn phí

Tốc độ tải trang

Dưới 3s

SEO

Tối ưu website chuẩn SEO

Responsive

Tương thích Mobile, Table

SSL

Hỗ trợ nhập

10 bài viết hoặc sản phẩm

Tặng Email theo tên miền

2 Email mỗi Email 5GB lưu trữ

Tặng kèm tên miền .COM

1 năm

Tặng kèm Hosting

1 năm Hosting 1,5GB

Backup tự động

Hàng tuần

Sản phẩm đồ họa tặng kèm

2 banner + logo dạng chữ cơ bản

Hướng dẫn sử dụng website

Thời gian hoàn thiện

7 – 10 ngày

Bảo hành

3 năm kể từ ngày bàn giao

7.000.000

ĐĂNG KÝ

PREMIUM

Thiết kế giao diện Website độc quyền

Giao diện

Thiết kế giao diện độc quyền

Chỉnh sửa giao diện

Chỉnh sửa đến khi hài lòng

Tốc độ tải trang

Dưới 1,5s

SEO

Tối ưu website chuẩn SEO

Responsive

Tương thích Mobile, Table

SSL

Hỗ trợ nhập

20 bài viết hoặc sản phẩm

Tặng Email theo tên miền

4 Email mỗi Email 5GB lưu trữ

Tặng kèm tên miền .COM

1 năm

Tặng kèm Hosting

1 năm Hosting 5GB

Backup tự động

Hàng tuần

Sản phẩm đồ họa tặng kèm

2 banner + logo dạng chữ cơ bản

Hướng dẫn sử dụng website

Thời gian hoàn thiện

> 20 ngày

Bảo hành

Trọn đời

>15.000.000

ĐĂNG KÝ

Đăng ký dịch vụ

Để lại thông tin dự án của bạn, chúng tôi sẽ liên lạc trao đổi lại qua điện thoại & gửi chi tiết kế hoạch qua email.

[contact-form-7 id=”3746″]

Các gói dịch vụ của chúng tôi

Thông số kỹ thuật

Giao diện

Chỉnh sửa giao diện

Tốc độ tải trang

SEO

Responsive

SSL

Hỗ trợ nhập

Tặng Email theo tên miền

Tặng kèm tên miền .COM

Tặng kèm hosting

Backup tự động

Sản phẩm đồ họa tặng kèm

Hướng dẫn sử dụng website

Thời gian hoàn thiện

Bảo hành

BASIC

Dành cho Cá nhân & Đơn vị mới Thành Lập

Giao diện

Chọn mẫu giao diện có sẵn

Chỉnh sửa giao diện

Màu sắc giao diện theo logo

Tốc độ tải trang

Dưới 3s

SEO

Tối ưu website chuẩn SEO

Responsive

Tương thích Mobile, Table

SSL

Hỗ trợ nhập

Không

Tặng Email theo tên miền

Không

Tặng kèm tên miền .COM

Không

Tặng kèm Hosting

Không

Backup tự động

Không

Sản phẩm đồ họa tặng kèm

2 banner

Hướng dẫn sử dụng website

Thời gian hoàn thiện

3 – 5 ngày

Bảo hành

1 năm kể từ ngày bàn giao

3.500.000

ĐĂNG KÝ

PRO

Dành cho các Doanh Nghiệp vừa và nhỏ

Giao diện

Chọn mẫu giao diện có sẵn

Chỉnh sửa giao diện

Chỉnh sửa 3 lần miễn phí

Tốc độ tải trang

Dưới 3s

SEO

Tối ưu website chuẩn SEO

Responsive

Tương thích Mobile, Table

SSL

Hỗ trợ nhập

10 bài viết hoặc sản phẩm

Tặng Email theo tên miền

2 Email mỗi Email 5GB lưu trữ

Tặng kèm tên miền .COM

1 năm

Tặng kèm Hosting

1 năm Hosting 1,5GB

Backup tự động

Hàng tuần

Sản phẩm đồ họa tặng kèm

2 banner + logo dạng chữ cơ bản

Hướng dẫn sử dụng website

Thời gian hoàn thiện

7 – 10 ngày

Bảo hành

3 năm kể từ ngày bàn giao

7.000.000

ĐĂNG KÝ

PREMIUM

Thiết kế giao diện Website độc quyền

Giao diện

Thiết kế giao diện độc quyền

Chỉnh sửa giao diện

Chỉnh sửa đến khi hài lòng

Tốc độ tải trang

Dưới 1,5s

SEO

Tối ưu website chuẩn SEO

Responsive

Tương thích Mobile, Table

SSL

Hỗ trợ nhập

20 bài viết hoặc sản phẩm

Tặng Email theo tên miền

4 Email mỗi Email 5GB lưu trữ

Tặng kèm tên miền .COM

1 năm

Tặng kèm Hosting

1 năm Hosting 5GB

Backup tự động

Hàng tuần

Sản phẩm đồ họa tặng kèm

2 banner + logo dạng chữ cơ bản

Hướng dẫn sử dụng website

Thời gian hoàn thiện

> 20 ngày

Bảo hành

Trọn đời

>15.000.000

ĐĂNG KÝ

Các gói dịch vụ của chúng tôi

Thông số kỹ thuật

Giao diện

Chỉnh sửa giao diện

Tốc độ tải trang

SEO

Responsive

SSL

Hỗ trợ nhập

Tặng Email theo tên miền

Tặng kèm tên miền .COM

Tặng kèm hosting

Backup tự động

Sản phẩm đồ họa tặng kèm

Hướng dẫn sử dụng website

Thời gian hoàn thiện

Bảo hành

BASIC

Dành cho Cá nhân & Đơn vị mới Thành Lập

Chọn mẫu giao diện có sẵn

Màu sắc giao diện theo logo

Dưới 3s

Tối ưu website chuẩn SEO

Tương thích Mobile, Table

Không

Không

Không

Không

Không

2 banner

3 – 5 ngày

1 năm kể từ ngày bàn giao

3.500.000

ĐĂNG KÝ

PRO

Dành cho các Doanh Nghiệp vừa và nhỏ

Chọn mẫu giao diện có sẵn

Chỉnh sửa 3 lần miễn phí

Dưới 3s

Tối ưu website chuẩn SEO

Tương thích Mobile, Table

10 bài viết hoặc sản phẩm

2 Email mỗi Email 5GB lưu trữ

1 năm

1 năm Hosting 1,5GB

Hàng tuần

2 banner + logo dạng chữ cơ bản

7 – 10 ngày

3 năm kể từ ngày bàn giao

7.000.000

ĐĂNG KÝ

PREMIUM

Thiết kế giao diện Website độc quyền

Thiết kế giao diện độc quyền

Chỉnh sửa đến khi hài lòng

Dưới 1,5s

Tối ưu website chuẩn SEO

Tương thích Mobile, Table

20 bài viết hoặc sản phẩm

4 Email mỗi Email 5GB lưu trữ

1 năm

1 năm Hosting 5GB

Hàng tuần

2 banner + logo dạng chữ cơ bản

> 20 ngày

Trọn đời

>15.000.000

ĐĂNG KÝ

Đăng ký dịch vụ

Để lại thông tin dự án của bạn, chúng tôi sẽ liên lạc trao đổi lại qua điện thoại & gửi chi tiết kế hoạch qua email.

[contact-form-7 id=”3746″]