Category Archives: Đào tạo SEO

Infographic: Cách viết nội dung SEO có thứ hạng (11 Frameworks đã được chứng minh)

Infographic: Cách viết nội dung SEO có thứ hạng (11 Frameworks đã được chứng minh) Tôi chắc rằng bạn sẽ đồng ý với tôi: Khi nói đến xếp hạng trên Google, nội dung chất lượng là vua. Nhưng có thật không? Theo  một nghiên cứu trên 1 tỷ trang web, 90,63% nội dung SEO không nhận