Chia sẻ Plugin Scrapes giúp thu thập bài viết về website wordpress của bạn

Scrapes là một plugin dành cho WordPress, nó cho phép bạn copy nội dung từ các website về website wordpress của bạn.
1 license key của nó chỉ dùng được cho 1 domain. Nhưng hôm nay mình chia sẻ cho các bạn bản null ( đã patch ).

Các bạn download về nhập key:

  • 12345678-1234-1234-1234-123456789012

Download Plugin

 

2 thoughts on “Chia sẻ Plugin Scrapes giúp thu thập bài viết về website wordpress của bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------